Rubrikų archyvas Krašto žmonės

Dar kartą dėl V. Tomaševskio antilietuviškos, antivalstybinės veiklos

JDJ ir lenkų moksl. mitg. 2012 03 17 036

2014 m. gegužės 06 d.  Lietuvos Sąjūdžio, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos ir „Vilnijos“ draugijos organizuoto mitingo prie LR Seimo dalyvių priimtoje rezoliucijoje  „Dėl grėsmės lietuvių kalbai ir valstybės saugumui“ buvo reikalaujama atmesti Lietuvos lenkų rinkiminės akcijos  (LLRA) antilietuviškas, antivalstybines iniciatyvas ir pašalinti ją iš valdančiosios koalicijos už minėtas antivalstybines pažiūras, Lietuvos šmeižtą Europoje. Pabrėžtina, kad

Selemonas Paltanavičius mokė mylėti gamtą ir knygas

Selemonas Paltanavičius susitikimo metu

Balandžio 30 d. Lentvario miesto bibliotekoje vykusiame renginyje moksleiviai turėjo progą susipažinti su gamtininku, rašytoju, fotografu, radijo laidų apie gamtą vedėju Selemonu Paltanavičiumi. Taip pat dalyvavo leidyklos ,,Žara“ direktorė Ramutė Žandarienė. S. Paltanavičius  yra parašęs daugiau kaip 40 knygų. Pirmoji knygelė „Žalio miško istorijos“ išleista 1978 m., o jo knyga „Velniukas ir vieversiukas“ išrinkta geriausia

Svajonės pildosi

Olga Ochmanienė ir tautodailininkė Ryšarda Kozubovskaja

Lentvario kultūros rūmai yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Trakų miesto savivaldybės biudžeto. Lentvario kultūros rūmų  savininkė yra Trakų miesto savivaldybė, kuri koordinuoja įstaigos veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia įstaigos nuostatus, priima sprendimą dėl įstaigos buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus. Lentvario kultūros rūmuose patvirtinti 7,5 etato. Iš jų keturi