Gamtos mokslų laboratorijos atidarymas Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje

Gamtamokslinis ugdymas – tai pažinimo procesas, kuris nevyksta be tyrimų. Visus gamtos mokslus sieja mokslinio tyrimo metodas bei pobūdis. Stebėjimai, bandymai ir eksperimentai ne tik teikia žinių apie gamtą, bet ir formuoja mokinių kūrybingumą, mokslinę mąstyseną bei mokslinio darbo įgūdžius.

Šiandien Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje įvyko ypatingai svarbios ugdymo erdvės – gamtos mokslų  praktinių tyrimų laboratorijos –  atidarymas. Iškilmingame gamtos mokslų laboratorijos atidaryme dalyvavo garbūs svečiai: Trakų rajono savivaldybės merė M. Puč, savivaldybės administracijos direktorius A. Šatevičius, Trakų rajono švietimo skyriaus vedėja D.Dzigienė, vyriausioji specialistė N. Šidlauskienė ir gimnazijos administracija. Gimnazijos direktorė V. Lesauskienė  perkirpo simbolinę gamtos mokslų laboratorijos atidarymo juostelę, padėkojo visiems prisidėjusiems prie laboratorijos įkūrimo ir linkėjo tolimesnės laboratorijos plėtros bei sėkmės panaudojant naujas galimybes mokinių ugdymui.

Gimnazija, siekdama atverti erdves ugdymo pokyčiams,  įsitraukė į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Švietimo aprūpinimo centro įgyvendinamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Per projektą įsigytos gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonės bei įranga buvo pirmasis žingsnis modernizuojant mokymo(si) aplinkas, kurios sudarė sąlygas mokiniams atlikti biologijos, chemijos ir fizikos eksperimentus, bandymus ir tyrimus, didino mokinių susidomėjimą gamtos mokslais bei stiprino praktinius stebėjimo, tyrinėjimo ir eksperimentavimo įgūdžius – visa tai turės teigiamą poveikį mokinių pasiekimams ir ugdymo kokybei.

Labaratorijos atidarymo metu III klasių gimnazistai atliko bei pristatė įvairius praktinius bandymus: augalo lapo bei epidermio mikroskopinio preparato gamybą, ląstelės plazmolizės  mikroskopavimą, optikos prietaisų panaudojimo galimybes tiriant šviesos lūžimo kampą, jodo ir krakmolo reakcijas skirtinguose maisto produktuose, oro slėgio poveikį objektams staigiai kintant aplinkos temperatūrai, ph tyrimą, dažų gamybą iš cinko ir vario oksido ir pristatė filtravimą. Laboratorijos atidarymą baigėme įspūdingu  „Dramblių dantų pastos“ eksperimentu.

Labai džiaugiamės, kad mūsų gimnazijos mokiniai turi galimybę dirbti šiuolaikiškoje, praktikos darbams pritaikytoje aplinkoje, gali patirti tikrąjį pažinimo džiaugsmą bei galimybę visapusiškai ugdyti gamtos mokslų kompetencijas.

 

Lilija SABOLEVSKIENĖ,

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė