Sergamumas COVID-19 Europoje, Lietuvoje ir Elektrėnų savivaldybėje

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) 2021-02-18 duomenimis, iš viso Europos Sąjungos (ES), Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Jungtinės Karalystės (JK) šalių grupėje registruoti 20475376 susirgimo COVID-19 (koronaviruso infekcija) atvejai. Bendras sergamumo 14 dienų COVID-19 rodiklis buvo 305,8 atv. 100 tūkst. gyventojų. Lietuvoje bendras 14 dienų sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų buvo mažesnis ir siekė 287,89 atv. 100 tūkst. gyventojų. Didžiausias sergamumas registruotas Čekijoje – 968,13, mažiausias Islandijoje – 6,59.

Nuo COVID-19  ES, EEE ir JK šalių grupėje numirė 515 519 asmenų. Bendras 14 dienų mirtingumo rodiklis – 92,45 atv. 100 tūkst. gyventojų. Aukščiausi mirtingumo rodikliai (2021-02-18 duomenimis) išlieka Portugalijoje – 257,77 atv. 100 tūkst. gyventojų, žemiausi Islandijoje – 0. Lietuvos mirtingumo rodiklis – 91,26.

 Lietuvoje (2021-02-22 duomenimis):

  • pandemijos pagreitis – 10%;
  • patvirtintų COVID-19 atvejų skaičius per paskutines 7 paras – 3386;
  • patvirtintų atvejų skaičius per paskutines 14 dienų – 6786;
  • naujų atvejų pokytis lyginant su praėjusia savaite – -0,4%;
  • naujų atvejų 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų – 242,8 100 tūkst. gyventojų;
  • teigiamų tyrimų dalis per paskutines 7 d. – 7,8%.

Iš viso patvirtintų COVID-19 atvejų skaičius Lietuvoje – 194 833 asmenys, iš jų:

  • statistiškai pasveiko 180 640 (deklaruota 132 430) asmenų;
  • statistiškai šiuo metu serga 7 561 (deklaruota 55 771) asmuo;
  • mirusieji, kurių pagrindinė mirties priežastis nurodyta COVID-19 liga 3 189 asmenys.

Lietuvoje didžiausias 14 d. sergamumas COVID-19 liga (rodiklis 100 tūkst. gyventojų), 2021-02-22 duomenimis, registruotas Visagino sav. – 557, Biržų r. sav. – 556 ir Švenčionių r. sav. – 445, mažiausias Neringos sav. – 0, Šilalės r. sav. – 47, Birštono sav. – 50.

 

Sergamumas COVID-19 (koronaviruso infekcija) Elektrėnų savivaldybėje

2021-02-22 duomenimis, Elektrėnų savivaldybėje 14 dienų sergamumo COVID-19 liga 100 tūkst. gyventojų rodiklis – 328. Tai yra šeštoji vieta savivaldybių sergamumo statistikoje (prieš savaitę rodiklis buvo 433 atv. 100 tūkst. gyventojų, savivaldybė buvo 4-oje vietoje). Elektrėnų savivaldybė vis dar patenka į juodos spalvos savivaldybių grupę, D zoną (iš viso juodos spalvos zonoje šiuo metu, kaip ir prieš savaitę, yra 14 savivaldybių).

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Elektrėnų savivaldybėje COVID-19 statistiškai serga 118 gyventojų (deklaruoti 496). Pasveikusiais statistiškai laikomas 1471 asmuo (deklaruoti 1093). Bendras susirgusiųjų skaičius nuo pandemijos pradžios – 1636 asmenys, mirusių skaičius – 22.  Pandemijos pagreitis – -21,1 proc. Naujų COVID-19 atvejų skaičius per paskutines 7 dienas – 28, per paskutines 14 dienų – 79 atvejai. Naujų atvejų pokytis, palyginti su praėjusia savaite, -44,2 proc.

Per paskutines 7 dienas Elektrėnų savivaldybėje dėl COVID-19 ištirti 266 asmenys.  Elektrėnų COVID-19 punkte (vasario 15–19 d.) patikrinta pusė visų ištirtų savivaldybės gyventojų – 133 asmenys. Teigiami tyrimai Elektrėnų sav. sudarė 10,2 proc. Bendra teigiamų tyrimų dalis per paskutines 7 dienas Lietuvoje – 7,8 proc.

Sergamumas COVID-19 Lietuvoje, Vilniaus apskr. savivaldybėse ir Kaišiadorių r. savivaldybėje (2021-02-22 duomenimis)

Savivaldybė Ligos atvejai Šiuo metu serga

(statistinis rodiklis)

Pasveiko

(statistinis rodiklis)

Mirė

(pagrindinė priežastis COVID-19 liga)

14 d. sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų Pandemijos pagreitis

(proc.)

7 d. naujų atv. vidurkis Naujų atvejų savaitinis pokytis (proc.) Savivaldybės zona
Elektrėnų sav. 1636 118 1471 22 327,8 -21,1 4 -44,2 Juoda D
Kaišiadorių r. 2146 52 2009 49 164,5 -27,3 3 -33,3 Raudona C2
Trakų r. 2 477 105 2298 22 222,9 31,5 6 11,1 Juoda D
Ukmergės r. 2 716 60 2 549 68 130,1 -37,1        2      -50      Raudona C1
Švenčionių r. 1 650 95 1 502 13 444,5 151,7 10 151,7 Juoda D
Šalčininkų r. 2 110 79 1 965 25 228 27,6 5 8,8 Juoda D
Širvintų r. 852 49 771 12 268,3 20,4 3 10 Juoda D
Vilniaus r. 7 557 292 7 080 84 282,3 34,7 21 5,7 Juoda D
Vilniaus m. 40 441 2133 37 308 427 325,6 50 149 29 Juoda D
Lietuvoje 194 833 7 561 180 640 3189 242,8 10 484 -0,4 Raudona C3

Elektrėnų savivaldybėje COVID-19 14 d. sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų yra aukštesnis už Lietuvos rodiklį ir išlieka vienas iš didžiausių Vilniaus apskrityje. Mažiausias sergamumo COVID-19 rodiklis Vilniaus apskrityje – Ukmergės r. savivaldybėje (130,1 atv. 100 tūkst. gyventojų). Pandemijos pagreitis, parodantis, kaip keičiasi (didėja ar mažėja ir kaip stipriai) paros naujų patvirtintų atvejų skaičius (greitis) didžiausias buvo Švenčionių r. – 151,7 proc.  Sparčiausiai naujų patvirtintų atvejų Vilniaus apskrityje mažėjo Ukmergės r. sav. – -50,0 proc. ir Elektrėnų sav. – -44,2 proc.

Lietuvoje išlaikomos naujų atvejų skaičiaus mažėjimo tendencijos, tačiau dauguma savivaldybių dar vis yra raudonoje zonoje. Vilniaus apskrityje iš 8 savivaldybių 1 patenka į raudoną C1 ir 7 į juodą D grupę (prieš savaitę į raudoną C3 zoną pateko 4 savivaldybės, 4 savivaldybės pateko į juodąją zoną). Savivaldybės skirstomos į A, B, C, D zonas, atsižvelgiant į du rodiklius: naujų atvejų skaičius per 14 d., tenkantis 100 tūkst. gyventojų, ir teigiamų diagnostinių tyrimų dalis nuo visų atliekamų tyrimų per 7 dienas.

Vakcinacija

2021-02-22 duomenimis, Lietuvoje gautos 267 885 vakcinos dozės (pirma ir antra vakcina), į skiepijimų centrus pristatytos 254 185 dozės, iš jų sunaudotas vakcinų dozių skaičius – 194 169. Pirma COVID-19 vakcinos doze paskiepyta 125 518 asmenų, tai sudaro 4,49 proc. visų šalies gyventojų. Dviem vakcinos dozėmis paskiepytas 68 651 asmuo (tai sudaro 2,46 proc. šalies gyventojų).

Iki 2021-02-22 Elektrėnų savivaldybei skirta 1831 vakcinos dozė (pirma ir antra vakcina), sunaudotos 1 577 dozės. Pirma COVID-19 vakcinos doze paskiepyta 1118 asmenų (arba 4,64  proc. visų savivaldybės gyventojų), iš jų 251 vyras ir 867 moterys.

Pirma vakcinos doze Elektrėnų sav. paskiepyti gyventojai pagal amžių  (2021-02-22 informacija)

Dviem vakcinos dozėmis Elektrėnų sav. paskiepyti 459 asmenys (1,9 proc. savivaldybės gyventojų), iš jų 98 vyrai ir 361 moteris.

Dviem vakcinos dozėmis Elektrėnų sav. paskiepyti gyventojai pagal amžių (2021-02-22 informacija)

Vakcinavimo dėl COVID-19 apimtys Lietuvoje, Vilniaus apskrities savivaldybėse ir Kaišiadorių r. savivaldybėje (2021-02-22 duomenimis)

Savivaldybė Sunaudotos vakcinų dozės 1 vakcinos dozė 2 vakcinos dozės
Asmenų skaičius Proc. Asmenų skaičius Proc.
Elektrėnų sav. 1 577 1 118 4,64 459 1,9
Kaišiadorių r. 1 450 984 3,37 466 1,6
Trakų r. 1 493 1 052 3,17 441 1,33
Ukmergės r. 2 127 1 430 4,33 697 2,11
Švenčionių r. 1 628 1 112 4,94 516 2,29
Šalčininkų r. 946 633 2,09 313 1,03
Širvintų r. 1 034 661 4,43 3,73 2,5
Vilniaus r. 5 286 3 282 3,22 2 004 1,96
Vilniaus m. 68 651 24 045 4,22 12 649 2,22
Lietuvoje 194 169     125 518 4,49 68 651 2,46

2021-02-22 duomenimis, daugiausia pirma vakcinos dėl COVID-19 doze paskiepytų asmenų (procentaliai) buvo Švenčionių r. – 4,94 proc., mažiausiai Šalčininkų r. – 2,09 proc., Lietuvoje – 4,49 proc. Dviem vakcinos dozėmis daugiausia paskiepyta Širvintų r. savivaldybėje – 2,5 proc., mažiausiai Šalčininkų r. – 1,03 proc. Elektrėnų savivaldybėje pirma vakcinos doze skiepijimo apimtys panašios į Lietuvos skiepijimo apimtis: Elektrėnuose paskiepyta 4,64 proc. (Lietuvoje – 4,49 proc.), antra vakcinos doze – 1,9 proc. (Lietuvoje – 2,46 proc.).

Vakcinavimo apimtys priklauso nuo savivaldybei skirto vakcinos kiekio, ne nuo savivaldybių gebėjimo paskiepyti tikslinių grupių asmenis.

Informaciją parengė

Virginija LIEPINYTĖ-MEDEIKĖ, Elektrėnų sav. Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja sveikatos apsaugai (savivaldybės gydytoja)