- Klevų alėja, ISSN 2424-5429 - http://www.klevualeja.lt -

Meilės dienai

[1]

Jonas Počepavičius. Nuotr. iš asmeninio archyvo

… Meilės diena
ne
dienai
širdies daina
kas dieną
o metai
tiktos aritmetika
tarkime
Viešpaties etika…

Jonas POČEPAVIČIUS

2021 02 14