PRELATO EDMUNDO J. PUTRIMO SVEIKINIMAS lietuviams katalikams, gyvenantiems užsienyje

Atlikę visa, ko reikalavo Viešpaties Įstatymas, jie sugrįžo į Galilėją, į savo miestą Nazaretą“ (Lk 2, 39).

Brangūs broliai ir seserys Kristuje,

Su šventomis Kalėdomis!

Viešpaties Jėzaus gimimo šventę šiemet pasitinkame neįprastai – izoliacijoje, karantine, nežinomybės sąlygomis. Daugeliui mūsų tai pirmos tokios Kalėdos, kai negalime

lankyti artimųjų, susėsti prie bendro stalo, rinkti ir įteikti dovanas, tačiau tai tegul mūsų nesustabdo nuo širdingų sveikinimų, gražių palaikymo žodžių bent nuotoliniu būdu.

Nors pandemija atnešė daug iššūkių, tačiau kartu ir daug galimybių patarnauti kitiems, susitelkti, patirti vienybę. Visi susiduriame su nenuspėjamu virusu ir jį įveikti galime tik bendromis pastangomis. Todėl visiems sergantiems ir visiems slaugantiems bei gydantiems norisi linkėti stiprybės Viešpatyje ir pasitikėjimo begaliniu Jo gailestingumu. Taip pat ir visiems, šventas Kalėdas pasitinkantiems vienumoje ar atskirtyje dėl viruso grėsmės, linkiu patirti Jėzaus gimimo džiaugsmą per maldą, bent internetu ar radijo bangomis klausomas šventąsias Mišias, dvasinę komuniją, šventines giesmes bei tradicijas. Priimkime į savo namus užgimusį Jėzų, kaip kadaise Marija ir Juozapas – grįžę į Galilėją, į savo miestą Nazaretą.

Lietuviai visame pasaulyje, kurie dėl kelionių apribojimų šiuo sunkiu metu negali sugrįžti namo – kad ir kur esame, puoselėkime religines ir tautines vertybes savo šeimose ir širdyse. Tegul Kūčių ir Kalėdų stalą puošia šventiški valgiai, tegul už tėvynę ir artimuosius skamba malda, kuri mus vienija. Perduokime gražias lietuvių šventines tradicijas ir patiems mažiausiems bei mūsų jaunimui. Ir kiek tik galime, sąmoningai rinkimės pirmiausiai dėkoti Dievui už tai, ką turime, kuo Jis mus apdovanojo. Kiek jėgos leidžia, rinkimės būti šviesos vaikais (Jn 12, 36).

Kalėdų laike minime ir Šventos Šeimos šventę. Jai skirtoje Evangelijoje apie Jėzų pasakyta: „Vaikelis augo ir stiprėjo; jis darėsi pilnas išminties, ir Dievo malonė buvo su juo.“ (Lk 2, 40). Kartu tai ir palinkėjimas visiems mums, mūsų šeimoms ir namams: siekti išminties, artumo su Dievu, ir pasitikėti, kas Jis prirengė mums išgelbėjimą.

Šiltų, jaukių, ramių švenčių. Sveikas, Jėzau, gimusis! Palaima telydi jus 2021-aisiais.

 

Prelatas Edmundas J. PUTRIMAS,

Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams

 

“When they had fulfilled all the prescriptions of the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own town of Nazareth” (Lk 2,39).

Dear Brothers and Sisters in Christ,

A Holy Christmas to you all!

This year we approach the celebration of the birth of our Lord Jesus in totally unexpected ways – in isolation or quarantine and under uncertain conditions. For many of us this is the first Christmas when we cannot visit with close family and friends; we cannot gather around a communal table to share a Christmas Eve or Christmas Day meal; we cannot gather by the Christmas tree to personally share gifts nor receive them. In this new normal, caused by a worldwide pandemic, let us find safe ways to share heartfelt Christmas greetings with one another and to celebrate the spirit of the birth of the Christ Child.

Although the Covid-19 pandemic has brought forth many challenges for us, people have found ways to serve others and to form special bonds with those around them. The virus is everywhere, but we can defeat it with our joint efforts to spread love. Let us pray for strength from our Lord for all who are ill and for those who nurse and heal the sick. May they feel his Divine Mercy. Let us pray for all who will be alone during this time, that they may experience the joy of Christ’s birth through personal prayer or by joining others on the internet to watch streamed Masses and listen to Christmas hymns. Whatever our circumstances, may we welcome the newborn Jesus into our homes, just as Mary and Joseph did when they returned with him to Galilea to their hometown, Nazareth.

I pray that Lithuanians around the world, especially if you are unable to travel to your homes because of pandemic restrictions, may cherish your Lithuanian religious traditions and values in your hearts, wherever you may be. May your Christmas Eve and Christmas Day tables be laden with traditional foods. May your prayers for your homeland and relatives unite you with those far away. Let us also share our special Christmas traditions with the youngest members of our families. Through our prayers of worship, let us thank God for all He has given us. As much as we are able, let us continue to be Children of the Light (Jn 12, 36).

During the Christmas season we also celebrate the feast day of the Holy Family. In the Gospel of Luke ch2, v40, we are told that “the child grew and became strong, filled with wisdom; and the favour of God was upon him.” This is also my prayer all of us: to be healthy, to seek spiritual wisdom, to be close to God and to believe that He has prepared our salvation.

I wish you a peaceful Christmas as well as blessings and good health in 2021.

 

Msgr. Edmond J. Putrimas

Lithuanian Bishops Conference Delegate for Lithuanian Catholics in the Diaspora