LENTVARIO TREMTINIŲ GIESMĖ

Lentvario tremtinių choro „Viltis“ elitas

Daug daug dainų jaunystės sugiedoję,

Tenai, kur buvo šalta be vilties.

Sugrįžom Lietuvon,

tikėt ja sugebėję.

Tremti  į Sibirą nežinomos kaltės.

 

Priedainis

TRAKAI ŠALIA IR VILNIUS LAISVE MOJA

TĖVYNĖS MOTINOS LIETUVIŠKA RANKA.

ŠTAI TREMTINIAI CHORE „VILTIS“ DAINUOJA,

KAD BŪTŲ MEILĖ, DUONA IR TAIKA

 

O Lentvario plati Klevų  alėja,

Kuria širdim pulsuoja ateitis.

Vaikaičiai čia balnos lyg žirgą vėją.

Į Trakų pilį jos jaunatviška viltis.

 

Žodžiai Jono POČEPAVIČIAUS-DAVYDONIO

 

Muzika choro vadovo Eugenijaus Barkovskio