- Klevų alėja, ISSN 2424-5429 - http://www.klevualeja.lt -

LENTVARIO ATMINTIS Jono Počepavičiaus nuotraukose

[1]

Vienintelis likęs Lietuvos partizanas Kostas Žukauskas

[2]

Lentvario tremtinių choras „VILTIS“. Priekyje Adelė Kryžanauskaitė – tremtinės Onos Černiauskienės vaikaitė, sugalvojusi chorui pavadinimą

[3]

Lentvario etninis ansamblis „KLEVYNĖ“, įkurtas Kristinos Užumeckienės. Tąsyk sykiu koncertavo ir miesto bažnyčios klebonas Gintaras PETRONIS

Jono POČEPAVIČIAUS nuotr.