LENTVARIO ATMINTIS Jono Počepavičiaus nuotraukose

Vienintelis likęs Lietuvos partizanas Kostas Žukauskas

Lentvario tremtinių choras „VILTIS“. Priekyje Adelė Kryžanauskaitė – tremtinės Onos Černiauskienės vaikaitė, sugalvojusi chorui pavadinimą

Lentvario etninis ansamblis „KLEVYNĖ“, įkurtas Kristinos Užumeckienės. Tąsyk sykiu koncertavo ir miesto bažnyčios klebonas Gintaras PETRONIS

Jono POČEPAVIČIAUS nuotr.