Įvadas į abuojumą

Tos temos Trakų regiono lenkai nepastebėjo. Beje, tokią literatūrinę formą (o ji tokia yra!) bemaž geriausiai išmanė šiandien visų pamirštas poetas Teofilis Tilvytis.

Į internetinę „Klevų alėją“ ateiname pagerbiant tąsyk kietą politinę sąjungą J. E. šviesios atminties Lecho Kaczynskio ir esamo lietuvaičių Prezidento Valdo Adamkaus, neseniai dėl to Lenkijos Respublikos apdovanoto „Promėjumi“ tarsi lietuvių ir lenkų trijų sukilimų,1794/1831/1863, tolimos Žečpospolitos gen/kodo žibintu/kuris abiejų tautų giluminiuose psicho motoruose/vis dėl to rusena/kenčiant ir toliau imperijos panmongolizmą!:

“““Antruroz Katynė/Lenkų-buch!-Tėvynei?/Neatsako niekas/Jak tam bylo-kas?/Lech Kaczynski žino!/Visa-dale-kinas/Kiedy poliak-kiedy-paslaptį  įkas?/Nes! po to! lietuviai-lenkai-ne-gėduviai/Tak jak psyno-bendze?-am ir dale  am?/“Wilno nasza?“-kliauza/duok/ Europa/ ausį!/Trach!/Sakysma tiesą Rusijos  vadam!!

Buvome w Grunwalde-kon pszy koniu-rycasz/Lenkas tikras-honor-Lietuvėlės  bičas/Vilniau ir Warszawa,eikime išvien!/Dzien-jak-dzien-kasdien/Bylo wszystko –bylo!/Pszyjazn nesuskilo./Želigovskis krito/Laukiam  Kristaus ryto/Laisvė-solidarnosc-sąjūdis toliau/Lenkai ir lietuviai amžinai sukilo/Į ES atėjo-bratce-pagaliau!

Bet dlia czego verkia  tam powstancy w niebe?/Pliaterytė griebia lenktą dalgį štai?/Pats Kosciuška bardzo tam seniai ne w siebia?/A katyn-dwa- Marszal -aiškina karštai?““““

 

Jonas POČEPAVIČIUS-DAVYDONIS

Laikraštinė „Klevų alėja“/2012 09 07/o čia 4 sykius/2020 09 06