Trakų r. savivaldybės administracija kviečia teikti kandidatūras į visuomeninę Trakų rajono želdynų ir želdinių priežiūros komisiją

Įgyvendinant  Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą tvarkos aprašą, savivaldybės administracija rengia Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą „Dėl želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos sudarymo“ ir kviečia teikti kandidatūras į Trakų rajono želdynų ir želdinių priežiūros komisiją, veikiančią visuomeniniais pagrindais.

Komisija:

  • rūpinasi želdinių išsaugojimu, naujų želdynų įveisimu Trakų rajono savivaldybės teritorijoje;
  • nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų (toliau – Pareiškėjas) prašymus, susijusius su želdinių apsauga, tvarkymu, kirtimu, žalos atlyginimu;
  • teikia pasiūlymus dėl leidimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams (toliau – Leidimas) išdavimo Trakų rajono savivaldybėje ne miškų ūkio paskirties žemėje;
  • teikia siūlymus dėl kompensacinių priemonių už kertamus želdinius nustatymo;
  • prireikus organizuoja želdinių būklės ekspertizę;
  • komisija priima sprendimus, susijusius su Trakų rajono atskirųjų ir priklausomųjų želdynų ir želdinių apsauga, priežiūra ir tvarkymu;
  • teikia pasiūlymus Trakų rajono savivaldybės tarybai dėl želdinių, augančių privačioje žemėje, paskelbimo saugotinais;
  • teikia pasiūlymus Trakų rajono savivaldybės administracijai dėl naujų želdinių įveisimo vietos, kiekio, laiko, kartu su administracijos Architektūros skyriumi nagrinėja želdinių atkūrimo, pertvarkymo ir kitus planus bei schemas;

Prašome suinteresuotą visuomenės grupę iki š. m. birželio 1 d. teikti pasiūlymus į Trakų rajono želdynų ir želdinių priežiūros komisiją (turi būti kandidato sutikimas dalyvauti komisijoje), Trakų rajono savivaldybės administracijai, adresu Vytauto g. 33, Trakai, tel. nr. (8 528) 41 250 arba el. p. inute.neverovskiene@trakai.lt.

 

Parengė Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyrius

Šaltinis – http://www.trakai.lt/naujienos/kvieciame-teikti-kandidaturas-i-visuomenine-traku-rajono-zeldynu-ir-zeldiniu-prieziuros-komisija/1844