Gegužės 7-oji – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

Iš kopų šnabždesio su debesim ir prošvaistėm,

Iš marių virpulio ir ežerų nendrėtų.

Iš duonos kvapo ir miškų giesmės

Kalba gimtoji lūposna įdėta.

(Janina Degutytė, „Gimtoji kalba“)

Mieli lietuviško žodžio mylėtojai ir puoselėtojai, gegužės 7 d. švenčiame Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos šventę. Ji primena rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis. Per 40 spaudos draudimo metų paaiškėjo, kad lietuviškoji spauda augo, nepaisant jokių persekiojimų ir taikomų bausmių. Veltui nuėjo rusų pastangos įpiršti valdžios leidžiamas knygas, spausdintas rusiškomis raidėmis.

Šia proga Trakų viešojoje bibliotekoje parengta literatūros paroda „Lietuviško žodžio kelias“. Parodoje pristatomi leidiniai apie lietuviškos knygos, spaudos istoriją, pirmosios lietuviškos knygos kelią, lietuvių kalbos draudimo laikotarpį, knygnešių veiklą.

Taip pat visus lietuviško žodžio mylėtojus kviečiame rasti laiko ir jau trečią kartą dalyvauti Lietuvių kalbos draugijos organizuojamoje virtualioje viktorinoje.

Dalyvių lauks 25 klausimai iš lietuvių kalbos, literatūros, etninės kultūros. Kaip jau įprasta, reikės pasirinkti vieną iš keturių atsakymo variantų. Atsakymai bus registruojami visą parą Lietuvos laiku: nuo gegužės 7 d. 00 val. 00 min. iki gegužės 7 d. 24 val. 00 min. Viktorinos nuoroda bus pasiekiama Lietuvių kalbos draugijos feisbuko paskyroje (https://www.facebook.com/LKDRAUGIJA/), Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (http://www.vlkk.lt/), Valstybinės kalbos inspekcijos (https://vki.lrv.lt/), Kalbos ir kultūros instituto „Lingua Lituanica“ (https://www.lingualit.lt/), „Lituanistų sambūrio“ (http://lituanistusamburis.lt/) ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos (https://www.lbd.lt/) svetainėse.

Dalyvauti viktorinoje gali visi. Nugalėtojai bus paskelbti gegužės 14 d. Pirmosios vietos laimėtojams bus išsiųstos Lietuvių kalbos draugijos dovanos.

Mylėkite ir puoselėkite gimtąjį žodį!

Irena JOCIENĖ,

Trakų viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė

Šaltinis – http://trakai.lt/naujienos/geguzes-7-oji-spaudos-atgavimo-kalbos-ir-knygos-diena/1815