ALEGORIJŲ ILGESYS 13

Regono Vienatvei/kuri esmi Moteris

TU jauna/tai-ne-bėda/kūnas net spyruoklei tinka /moters  grožyje visada?/tranas  medų vynui  rinko/buvo širšių kai kada/ir kamanių ilgas skydis/atsivers laukties žaizda/pasirodys princas-gidas/bus kai niekas nebučiuos/Tu-našlė ar šiaip vienuolė/ir nesyk tavęs pačios/vienas badas narsiai puolė/juk yra mergos  širdis/o ir aistrą kraujas verpia/JIS TAVĘS nepražudys/tai pamiršk vienuolės terbą!

Vagies kirvis

Kai gerumas piktas TAU/blogį lengvėliau paneštų/gerą buvusį matau/pasiruošęs  širdį rastų/bet  valdokų gyvulys/keičia nuotaikos drabužį/jo valiutos  geidulys/eina kirstų dzūkų pušį!

Atsargiai/tauta!

Iš tiesų-kas-marginalai?/jie nėra šaly juodi/pasidaugina skandalai/ir lyg Viktoras  širdy?

Tiesa be drapanų

Bus sunku klaidžiotų  vėlėmis?/buvo  teisybės nuolatos draskynė/dienų raudonas angis šliaužė gėlėmis/ne ta/kuri turėtų būti/nac/Tėvynė?/TU lyg duobėj senatvės nekaltos/kurią pasiųstų po velnių dar tinka/vargdieniu  mūsų dirbtiniuos žieduos/kuriam tokia europa/regisi/ netinka/… Spektaklis anglijoj,šveicarijoj rusia/kuri iš rūbo azijato neišrieda/kiniečių darbininkai senobine klase/pamiršo daikto pagaminto gėdą/tai išeinu!!!/bet nežinau kur, TRAKIMA?/į grabą-ne!!-rudens dar žodžio ir netrūksta/tai prie kompiuterio surasite mane/tarsi ir JUS/kai ašara padūksta!!!

Nakties sargo atmintinė

Sėdžiu aš prie stalo/kur stovėjo lova/sargo atvaryto-ne-sava-valia/ir pratęsęs rašto taisyklingą kovą/sakinį vairiuoju panašia valia/buvo nervo naktys/o kieme durmanai/ir nakties mokyklos langų daužesys/siautė prisirūkę siaubo chuliganai/ir mat-na-ble-grudo sargui į ausis/pensininko senio/gabalas darbelio/kai raidelės  džiaugsmas deginas savim!/pasirinko liaudies numatytas  kelias/ ranką kairę mano laisvės prigimtim /tiems,kuriems patinka/nuoširdžiai dėkoju/štai išeina panos atsakingos čia/sėdžiu aš prie stalo ir toliau dainuoju/viltį pasikvietęs visada slapčia!

Ko nepasako broliai

Įdomu/kaip galvoja arklys?/vilkšunis šalia kojų/sakysma?/pirmas/kai jį puola gylys/antras,kai graban pavargę lysma/JŲ be kalbos  protas kulniuoja?/paguos Ragę melžiamą kas?/žirgą sergantį ponas balnoja/žinduolio/brolio/žmogus nesupras!

Nagi

Neapykantos priešams nesiūliau/už pinigus ir dyką/bet daug metų sukūliau/nemyliu senatvės išdykęs/Dievo raumenį-Širdį alina/to motoro  netaisius/infaktas pomažu sėlina/insultas lyg mirties vaisius/neatsimenu: buvau/godos?/kur jaunysta ištiško greitinga?/žila-plika galva lyg puodas/bet!!/“aukšta materija“ vingių?/nagi!/išnešiotas patyrime/pažvelg į daiktų aurą/kai jambo- anapesto rimas/išmano  akimirką siaurą/nagi!/sąžinė niokiota/atjausk šalimais žmogų/regiu visuomenę ligotą/taisysma  kuriai „stogą“/nagi!/meilė skaistinga pirmoji/kasdenybės nenurašyta/60 metų atgalniop moji/dilgėlėm apkaišyta/ o senatvės globėja/fėja/tėviškę susirūpinus dėsto/sako/tai su trintimi siejas/kūno metai ir  giltinės  fiesta!!!

Jono POČEPAVIČIAUS-DAVYDONIO/Lentvario viešumos būstinė/“1L/2S“/2020 02 08