„KLEVŲ ALĖJOS“ svečias Jono DAVYDONIO FB dienraštis, retsykiais kirčiuotas…

LENTVARIO KRONIKOS BUDINTIS ARCHYVAS!: „Lentvario tremtinių choro „VILTIS“ jau istorinis pasirodymas miesto parapijos namuose. Priekyje choro vadovas Eugenijus Barkovskis ir tremtinės, o ir aktyvios giesmininkės Onos Černiauskienės vaikaitė Adelė Kryžanauskaitė, sugalvojusi chorui pavadinimą“, 2020 02 06

Sėdžiu kambarėly ankstų ankstų rytą/Ir soc/Klasės savo deginu jausmus/Nemažai vienminčių kvortos dėl nuvyto/Lentvario atakai saugojau namus!/Buvo skausmo pikto/Žaizdos net parodo!/Lietuvos dvirankės nepavyko sėt/Nes į seimą grūdos daug „elito“ juodo/Naciją mažulę kasdieniop nudėt!/Atvirai galvoja Amžininkas mano/Čia veikauja  JO ir mano tribūna/Gaila/kad Dausuos tėveliai jau gyvena/Iš kurių tikėjimo ir pėdina daina!

Kas FB įkūręs/tam įžymų paltį!/Ir medaus bačkelę dūmų lašinių/Nes yra kur mintį nuosavą nukalti/Be cenzūros žvilgsnio r0žavų velnių!

Pagarbiai Lentvariui ir Trakams

Jonas POČEPAVIČIUS-DAVYDONIS, 2020 02 06