- Klevų alėja, ISSN 2424-5429 - http://www.klevualeja.lt -

Šv. Mišios už Kaniūkų kaimo aukas

[1]Prieš 76 metus raudonieji partizanai išžudė daugiausia lietuvišką Šalčininkų r. Jašiūnų valsčiaus Kaniūkų kaimą.
Š. m. sausio 29 d. (trečiadienį) 17.30 val. Vilniaus Arkikatedroje bus aukojamos šventosios mišios už Kaniūkų kaimo aukas. Kviečiame dalyvauti.
“Vilnijos”