Sausio 13-toji Lentvaryje

Minėjime dalyvavo Lentvario seniūnas Vytas Rukšėnas (dešinėje) kartu su Lentvario kultūros rūmų l. e. p. direktoriumi Dariušu Nedveckiu

Įtaigių Trakų regiono asmenybių valia socialinio tinklo „Facebook“ Jono Davydonio paskyra pakartojo nuotraukų seriją, pasakojančią Lentvario Sausio 13-osios atmintinę 2017 ir 2018 m., o prie jų sėkmingai prisidėjo ir šios Lentvario kronikos dėstymo 2020-ųjų fotografo akys, siunčiančios ir „Trakų žemei“ atitinkamas akimirkas.

Į Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčią eina Lentvario politinis kalinys Adomas Dumalakas ir Eglė Jasiukevičienė

Be kita ko, tada buvome jaunesni. Žinote, tai jaučiasi žvelgiant į nuotraukų dokumentus su netekties skausmu, nes kai kurių lentvariečių jau nebėra. Deja, mieste vyksta Giltinės dalgio negera šienapjūtė. „Bet nuotraukos nesensta ir nemiršta!“ – primena visos pasaulio fotografai, vykdantys tikrovišką istorinę vaizdų užduotį.

Lentvario politinių kalinių ir tremtinių choras „Viltis“ šalia vargonų

Ir dabar š. m. Sausio 13-ąją, o tai reiškia Laisvės gynėjų dieną, Lentvario bažnyčios prieigose, šventoriuje, bažnyčioje ir prie jos vargonų rinkosi lentvariečiai, dominuojant miesto moksleiviams. Taip pat pastebėti ir susirūpinę tremtiniai, o ir tautiškai nusiteikę miestelėnai.

Trakų r. savivaldybės tarybos narė Teresė Solovjova rikiavo atvykusį jaunimą

Lentvario pradinės mokyklos moksleivės Anastazija ir Viktorija Ficenkovos

Trakų rajono Jaunųjų konservatorių lygos narai (iš kairės): pirmininkas Justinas Šimas, Agata Mackonytė ir Akvilė Budrevičiūtė

Bažnyčioje parinktu laiku vyko šv. Mišios, kurias aukojo parapijos klebonas Gintaras Petronis, o prie vargonų giedojo tremtinių choras „Viltis“, vedamas Eugenijaus Barkovskio. Prie altoriaus atmintį apie kritusius budino trispalvė, kurių nedaug buvo mieste.

Jonas POČEPAVIČIUS-DAVYDONIS

Autoriaus nuotr.