Visada telkiame ir remiame profesionalius, veiklius, kūrybingus žmones

Šiomis dienomis itin daug susidomėjimo sulaukėme iš LRT. Be abejo, dėmesys neatsitiktinis, padiktuotas įaudrinto valstybės politinio gyvenimo.

Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė

LRT skelbta informacija apie Trakų rajono savivaldybę ir asmeniškai mane apima labai ilgą laikotarpį (net gerokai senesnį nei aš tapau mere 2014 metais), o sudėlioti akcentai, suplaktos temos, ištraukti iš konteksto skaičiai informaciją paverčia dviprasmiška.
Pirmiausia noriu pasidžiaugti, kad prie Liberalų sąjūdžio, kuriam priklausau, jungiasi aktyvūs rajono gyventojai, dalyvaujantys ne tik politiniame rajono gyvenime, bet ir aktyviai sportuojantys, besimokantys, organizuojantys seminarus ir kultūrinius renginius.
Mažose savivaldybėse žmonės pažįsta vieni kitus, kartu dalyvauja įvairių organizacijų veiklose – tad sąsajų tarp žmonių dažniausiai galima rasti.
Todėl nuo pirmosios savo, kaip merės, kadencijos sau ir kolegoms keliu aukštus skaidrumo standartus, nuolat atkreipiu dėmesį, kad reikia būti atidiems vertinant konkursinius pasiūlymus, į darbą pretenduojančius žmones. Vienareikšmiškai atsisakiau ankstesnės ydingos praktikos atleisti žmones tik todėl, kad jie priklauso kokioms nors partijoms, visuomet vertinu jų profesionalumą.
Jei Trakų savivaldybėje būtų tokio lygmens nepotizmas, kaip bandoma pateikti, jei tai būtų sisteminiai pažeidimai – jau seniai būtume teisėsaugos akiratyje. Sisteminio veikimo nėra, o ši situacija labai nemaloni.
Todėl pateiksiu papildomą informaciją, kuri buvo pateikta ir žiniasklaidai, tačiau liko neatspindėta.

Lentvario laisvalaikio klubas – 2009 metais įsteigta nevyriausybinė organizacija, kurią įkūrė mano vyras su kolegomis. Organizacija dalyvauja sporto veikloje, Lentvaryje subūrė krepšinio komandą, kuri žaidžia įvairiose lygose. Klubas nuolat ieško rėmėjų, finansavimo galimybių ir nuo 2011 metų teikia paraiškas savivaldybės Sporto projektinės veiklos finansavimo konkursui.
Visas savivaldybės skirtas finansavimas:
Litais:
2011 – 2000; 2013 – 1500; 2014 – 1000.
Eurais:
2015 – 300; 2016 – 1500; 2017 – 500; 2018 – 500; 2019 – finansavimas negautas.
Reiktų paminėti, kad visas rajono sporto programos biudžetas:
2018 metais – 30 000 eurų (finansuotos 28 programos)
2019 metais – 26 000 eurų (finansuotos 27 programos)
Klubo veiklai finansavimas skiriamas jau daug metų, dar gerokai iki to laiko, kai tapau mere, nes vykdoma veikla įdomi ir patraukli sportą mėgstantiems, aktyviai gyvenantiems žmonėms.

Trakų rajono švietimo cent­ras – jo steigėja ir vadovė yra Nijolė Lisevičienė, kurią rajono gyventojai išrinko į savivaldybės tarybą. Ji yra Liberalų sąjūdžio narė ir šiuo metu – skyriaus pirmininkė. Beje, šį penktadienį vyks seniai planuotas skyriaus visuotinis susirinkimas, kurio metu bus renkama nauja skyriaus vadovybė.
Iš viso pernai Trakų rajone buvo finansuota 17 neformalaus vaikų švietimo programų, kurioms buvo skirta 113 tūkst. 139 eurai. Visi rajono neformalaus ugdymo būrelius lankantys vaikai finansuojami vienodai. Nesvarbu, kokią programą jis pasirenka: Švietimo centro ar kitos organizacijos.
Švietimo centras siūlo įdomias programas, jas rajono vaikai renkasi savanoriškai. Spėju, kad vaikai ir būrelius renkasi pagal įdomumą, patrauklumą, pagal norų ir pomėgių atitikimą, o ne pagal būrelių vadovų politines pažiūras.
Švietimo centras yra įsteigęs ir Trečiojo amžiaus universitetą, kurio veikloje – beveik 300 studentų, mūsų rajono senjorų. Man norisi tik džiaugtis, kad mūsų rajono senjorai jungiasi į veiklas, kad turiningai leidžia laisvalaikį, mokosi, bendrauja, o ne leidžia dienas vienui vieni ir skendintys liūdesyje.
Savivaldybė mato tokios veiklos prasmę, todėl skiria finansavimą senjorų programoms.

Mano anyta Danė Rudelienė – savivaldybėje dirba daug metų ir daug seniau nei aš tapau mere, tai jau esu minėjusi anksčiau.
Savivaldybės administracijoje vertinama darbuotojų kompetencija. Vertinami tie, kurie turi didelę patirtį, kurie yra atsakingi darbuotojai. Savivaldybėje turime ir kitų darbuotojų, kurie pabaigę valstybės tarnybą tęsia darbą savivaldybėje pagal darbo sutartį.
Mano patarėja Evelina Kislych Šochienė – nėra Liberalų sąjūdžio narė. Tačiau jei ji nuspręstų prisijungti prie partijos –galėčiau tik džiaugtis. Jauni ir aktyvūs žmonės yra kiekvienos organizacijos vertybė.
Jos vyras – Algirdas Šochas – muzikas, studijavęs Vokietijoje, turintis tarptautinės patirties. Rudenį, laimėjęs konkursą, prisijungė prie savivaldybės komandos ir darbuojasi kultūros srityje.
Labai džiaugiuosi, kad ši jauna šeima sutiko grįžti iš emigracijos į Lietuvą ir darbuotis mūsų rajone. Jau daug metų kalbame, kad turime rasti būdų susigrąžinti iš Lietuvos išvykusius išsilavinusius žmones – to ir siekiame. Jų įsteigtas Trakų pilies kvartetas „Confero“ subūrė emigravusius Lietuvos muzikus, jie reprezentuoja Trakus Lietuvoje ir užsienyje, organizuoja puikius koncertus.

Trakų krašto VVG – savo veik­lą asociacija pradėjo 2007 metais, esu viena iš jos steigėjų, o dabar – viena iš 17 valdybos narių.
Per 13 savo veiklos metų VVG įgyvendino ir administravo daug projektų. VVG finansuoja visas bendruomenių iniciatyvas, o savivaldybė iš savo pusės prisideda ir koofinansuoja visus bend­ruomenių projektus, kurie yra finansuojami VVG. Tai vyksta be jokios išimties. Džiaugiuosi bendruomenių projektais ir iniciatyvomis, kurie keičia mūsų kraštą ir turtina žmonių gyvenimą.

UAB „Chempreka“ – 1999 metais įsteigta įmonė, kurios vienas iš akcininkų yra mano vyras. Įmonė veiklos nevykdo, yra išregistruota iš PVM mokėtojų, bet nėra likviduota. Nors nebuvau deklaravusi šios, daugiau kaip prieš 20 metų steigtos įmonės, tačiau papildžiau savo privačių interesų deklaraciją –
vardan to, kad nebūtų papildomų kabliukų pūsti istoriją toliau.
Aktyvių ir veiklių žmonių yra ne tik tarp liberalų, bet ir tarp konservatorių, tarp Lietuvos lenkų rinkimų akcijos, socialdemokratų ir kitų partijų ar nepolitinių organizacijų narių.
Priklausomumas partijai nedraudžia dalyvauti asociacijų ir kitose veiklose, o mūsų savivaldybė, finansuodama vienas ar kitas programas, vienas ar kitas bendruomenes, neskirsto jų pagal partijas, o vertina rezultatus.
Norėčiau tik padėkoti visiems veikliems mūsų rajono žmonėms ir patikinti – mes ir toliau remsime Jūsų veiklas. Būkite kūrybingi, iniciatyvūs ir linkiu sėkmės dalyvaujant konkursuose!

Edita RUDELIENĖ,
Trakų rajono savivaldybės merė

Užs. Nr. 73