Laisvės gynėjų dienos minėjimas Lentvaryje

Sausio 13-ąją Lentvario kultūros rūmai kvietė lentvariečius drauge minėti lygiai prieš 29 metus vykusio masinio taikaus lietuvių tautos pasipriešinimo Sovietų Sąjungai jėga užimti Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Seimą ir kitus reikšmingus perversmui objektus. Laisvės gynėjų minėjimo metu visi drauge prisiminėme, kiek ryžto, užsispyrimo ir pastangų pareikalavo tai, jog šiandien esame laisvi. Drauge su Lentvario M. Šimelionio, H. Senkevičiaus ir „Versmės“ gimnazijų ugdytiniais, Lentvario pradinės mokyklos, Lentvario kompleksinių paslaugų šeimos centro ir Lentvario parapijos Caritas vaikų dienos centro „Akimirka“ auklėtiniais šalia Rūpintojėlio koplytstulpio uždegėme žvakeles už žuvusiuosius Sausio 13-osios įvykių metu. Minėjime dalyvavo ir savo mintimis dalinosi Trakų rajono savivaldybės merės patarėja Evelina Kislych-Šochienė, Trakų rajono savivaldybės tarybos nariai: Teresa Solovjova ir Jonas Kietavičius, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Agata Mankeliūnienė, Lentvario seniūnas Vytas Rukšėnas, miesto gyventojai ir kiti svečiai.

Po minėjimo visi buvo pakviesti į Lentvario Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje aukojamas šv. mišias už Lietuvos laisvės gynėjus. Pasibaigus šv. mišioms bažnyčioje kūrinius atliko Lentvario politinių kalinių ir tremtinių choras „Viltis“ (vadovas J. Barkovskij). Džiaugiamės, kad minėjimas sulaukė tiek daug jaunų bei patriotiškų lentvariečių dėmesio.

Lentvario kultūros rūmų informacija