Eye Gymnastics ˜”*°•. Įsivaizduokite savo lūpas ant savo kaklo

Eye Gymnastics – sceninis Viktorijos Damerell ir Gailės Griciūtės slapyvardis. Menininkės bendradarbiauja kurdamos eksperimentinės muzikos, instrukcijų, užkalbėjimų pasirodymus. Juslingi tembrai jų tyrinėjimuose jungiasi su mentalinėmis kelionėmis, hipnoze bei pop atgarsiais.

Viktorija Damerell yra menininkė ir kuratorė, daugiausia dirbanti garso, skulptūros ir teksto laukuose. Ji baigė skulptūros magistrą VDA, Vilniuje. 2019 m. kartu su Ona Juciūte surengė duo parodą „Kittens“ rezidencijoje „Kintai Arts“, dalyvavo grupinėje parodoje „Kolega iš kitos genties“ Nacionalinėje dailės galerijoje bei kartu su Ona Juciūte kuravo grupinę parodą „Uodega ir Galvos“ Vilniaus Šiuolaikinio meno centre.

http://viktorijadamerell.com

Gailė Griciūtė – kompozitorė, garso menininkė ir improvizatorė, baigusi studijas Sibelijaus muzikos akademijoje Suomijoje 2011 m., Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje 2015 m. ir Staedelschule menų akademijoje Frankfurte prie Maino (svečio teisėmis, Douglas Gordono filmo klasėje) 2014 m. Gailė yra šiuolaikinio meno kolektyvo „Technologies of Non/Self“ narė, surengusi su juo parodas Vokietijoje, JAV ir Vietname. Ji yra dalyvavusi įvairiuose garso meno projektuose, improvizacinės muzikos festivaliuose ir renginiuose, tarp jų: „Ahead“, „Jauna Muzika“, „Soundscape“, NOA (Estija, Lietuva), „Counterflows“ Jungtinėje Karalystėje, „Sound Art Festival“ Kaliningrade, „Unsound“ Krokuvoje, „Labor Sonor“ Berlyne, „Tectonics“ Tel Avive.

Lapkričio 15 d.

19:00 val.

Geležinkelio g. 13, II a.

Performansas yra viena iš parodos „2 0 9 0“ programos dalių.

Kokybiškam kūrinio atlikimui reikalinga tyla.

Parodos dalyviai:

Antanas Šveinys

Danas Aleksa

Eye Gymnastics

Ignas Pavliukevičius

Jurgis Bernatonis

Lukas Dagilis

Marta Frejutė

Mindaugas Reklaitis

Vegan on Acid

Wouter van der Laan & Vilius Vaitiekūnas

Žygimantas Kudirka

Kuratoriai:

Milda Dainovskytė

Laurynas Skeisgiela

Parodos dizainas:

Gailė Pranckūnaitė

Projektą vykdo:

Lentvario kultūros rūmai

Projektą dalinai remia:

Lietuvos kultūros taryba

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Trakų rajono savivaldybė

Partneriai:

UAB Lentvario kilimai

UAB Statybų bazė

Loko Cafe

Six Chairs Books

ArtBooks.lt

Vilniaus dailės akademija

Lietuvos kompozitorių sąjunga

Trakų rajono Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija

Trakų rajono Lentvario pradinė mokykla

Trakų rajono Lentvario „Versmės“ gimnazija

Vilniaus kolegijos menų ir kūrybinių technologijų fakultetas

Trakų rajono Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija

Eye Gymnastics ˜”*°•. Imagine your lips on your neck

 

Eye Gymnastics is the stage name of Viktorija Damerell and Gailė Griciūtė. The artists collaborate on creating performances of experimental music, instructions and incantations. In their investigations, sensual timbres merge with mental voyages, hypnosis and echoes of pop.

 

Viktorija Damerell is an artist and curator mostly working in the areas of sound, sculpture and text. She holds an MA degree in Sculpture from VAA, Vilnius. In 2019 she, together with Ona Juciūtė, curated the duo show “Kittens” in “Kintai Arts” residency, as well as participating in the group show “A Colleague from Another Tribe”  in the National Gallery of Art and curating, together with Ona Juciūtė, a group show “Head and Tails” at the Contemporary Art Centre, Vilnius.

http://viktorijadamerell.com

 

Gailė Griciūtė is a composer, sound artist and improviser, a 2011 graduate of Sibelius music academy in Finland, 2015 graduate of Lithuanian Academy of Music and Theatre and 2014 graduate of Staedelschule art academy in Frankfurt am Main (as a guest student at Douglas Gordon’s film class). Gailė is a member of contemporary art collective “Technologies of Non/Self”, having joined it for exhibitions in Germany, the USA and Vietnam. She has participated in various sound art projects, improvisational music festivals and events, amongst them – “Ahead”, “Jauna Muzika”  “Soundscape”, NOA, Estonia in Lithuania, “Counterflows” in UK, “Sound Art Festival” in Kaliningrad, “Unsound” in Krakow, “Labor Sonor” in Berlin, “Tectonics” in Tel Aviv.

 

15 November, 7 pm

Geležinkelio 13, 2nd Floor.

 

The performance is a part of the programme of the exhibition “2 0 9 0” .

For the best experience of the performance, participants must have an ability to remain silent throughout the duration of the piece.

 

Participating artists:

Antanas Šveinys

Danas Aleksa

Eye Gymnastics

Ignas Pavliukevičius

Jurgis Bernatonis

Lukas Dagilis

Marta Frejutė

Mindaugas Reklaitis

Vegan on Acid

Wouter van der Laan & Vilius Vaitiekūnas

Žygimantas Kudirka

 

Curators:

Milda Dainovskytė

Laurynas Skeisgiela

 

Graphic designer:

Gailė Pranckūnaitė

 

The project is executed by Lentvaris House for Culture

 

The project is partially supported by:

Lithuanian Council for Culture

Cultural Ministry for the Republic of Lithuania

Trakai District Municipality

 

Partners:

“Lentvario kilimai”

“Statybų bazė”

“Loko Cafe”

Six Chairs Books

ArtBooks.lt

Vilnius Academy of Arts

Lithuanian Composers’ Union

Henrikas Senkevičius gymnasium of Trakai District

Lentvaris Primary School of Trakai District

Trakų rajono Lentvario „Versmės“ gimnazija

“Versmės” gymnasium of Lentvaris, Trakai District

Faculty of Arts and Creative Technologies for Vilniaus kolegija / University of Applied Sciences

Motiejus Šimelionis gymnasium of Lentvaris, Trakai District