Trakų Salos pilyje – renginys Vytautui Didžiajam atminti

Š. m. spalio 24 d., ketvirtadienį, Trakų Salos pilies Didžiojoje menėje vyks kasmetinis renginys, skirtas Vytautui Didžiajam atminti. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekanas prof. dr. Rimvydas Petrauskas skaitys pranešimą „Intelektualieji didžiojo kunigaikščio patarėjai: Vytauto raštininkai ir jų darbai“, meninėje renginio dalyje nuskambės Trakų Salos pilies fortepijoninio kvarteto „Confero“ smuikininko Algirdo Šocho ir pianisto Ryto Lingės atliekama klasikinė muzika. Renginį organizuoja Trakų istorijos muziejus.

Vytautas, Žalgiris, Lietuva… Šie žodžiai tampriai susiję mūsų sąmonėje. Yra Lietuvoje vietos, kur jie ypač svarūs. Viena iš tokių – Trakai – ir šiandien traukiantys stiprybės ieškančius, tiesos trokštančius, pavargusius nuo rutinos ir siekiančius prisiliesti prie esmės. Nes čia kaip niekur kitur vis dar plevena Vytauto Didžiojo ir Žalgirio mūšio pergalės dvasia. Tai jaučiama pačioje Trakų žemėje, pilių mūruose, atspindėta muziejaus ekspozicijoje. Natūralu, kad čia lankantis, vaikštant po amžius menančias menes, žvelgiant į Galvės ežero gelmes, į kurias ir Vytautas Didysis žvelgė, kyla klausimas – o apie ką gi jis tuo metu mąstė, ką išgyveno? Kokia aplinka jį supo, ką jis dėvėjo, ką jam patiekdavo ant stalo ir kaip tais laikais jo dvaras pramogavo, ar rašydavo laiškus ir kas juos gabendavo?
Iš tų klausimų ir gimė idėja, minint Vytauto Didžiojo mirties metines, giliau pažvelgti į valdovą supusią aplinką bei patį laikmetį. Pakalbėti apie tai, ko nerašė istorijos vadovėliai bei populiarioji spauda. O mokslinė ne kiekvienam buvo pasiekiama. Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vytautui atminti skirti istoriniai vakarai muziejuje pradėti organizuoti netrukus po nepriklausomybės atgavimo. Ilgainiui jie tapo tradicija.
„Trakų miestas vaidino unikalų vaidmenį formuodamas viduramžių Lietuvos istoriją. Daug faktų apie miesto įkūrimą, pilių statybos etapus, bažnyčios fundavimą, čia gyvenusius, valdžiusius, jojusius į karo žygius ar žuvusius nuo sąmokslininko rankos Lietuvos kunigaikščius yra žinoma, daug jų – vadovėlių puslapiuose ar akademiniuose traktatuose. Tačiau šįsyk vakaras skirtas materialius raštijos paminklus kūrusiems viduramžių raštininkams, – sako Trakų istorijos muziejaus direktorė Alvyga Zmejevskienė. „Paskaitos tema skirta žmonėms, kurie užrašę Lietuvos valdovų originalias mintis ar idėjas pavertė jas įvykių scenarijais. Nelengva buvusi jų duona kasdienė,“ – spėja muziejaus vadovė, cituodama viduramžių patarlę: pirštai rašo, bet kenčia visas kūnas.
„Valdovo kanceliarija kaip valdymo institucija Lietuvoje susiformavo didžiojo kunigaikščio Vytauto laikais, – dalijasi mintimis prof. dr. Rimvydas Petrauskas. – Iš užsienio sukviesti raštininkai ne tik rengė lotyniškus ir vokiškus valdovo dokumentus ir laiškus, bet ir padėjo realizuoti reformas šalies viduje bei atstovauti valdovui už jos ribų. Todėl jie ir buvo vadinami ne tik raštininkais bei sekretoriais, bet ir tarėjais. Kokia buvo jų kilmė? Kaip ilgai jie tarnaudavo valdovui? Kokie asmeniniai santykiai klostydavosi tarp monarcho ir jo intelektualiųjų tarėjų? Paskaitoje bus pristatytas kolektyvinis šių Vytauto raštininkų portretas“.
Buvimo kartu, atminimo emociją sustiprins muzika. Fortepijoninis kvartetas „Confero“ jungia perspektyviausius jaunosios kartos atlikėjus iš Lietuvos. Išvertus iš lotynų kalbos kolektyvo pavadinimo reikšmė – „burtis“ – atspindi po Europą išsibarsčiusių atlikėjų idėją: nepaisant ribojančių atstumų jungtis ir rengti kokybiškos klasikinės muzikos koncertus Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 2018 m. vasaros „Confero“ tapo oficialiu Trakų Salos pilies kolektyvu.
Ir mes kviečiame burtis po Trakų Salos pilies Didžiosios menės skliautais spalio 24-ąją 16:00 val. Įėjimas nemokamas.

Tądien kviečiame nemokamai sudalyvauti ir edukaciniame užsiėmime „Pasivaikščiojimas su Vytautu Didžiuoju“ (14:00 ir 15:00 val.), registracija el. p. gidai@trakaimuziejus.lt arba tel. 8 665 26 240.

Brigita BALČYTIENĖ,
Trakų istorijos muziejaus Ryšių su visuomene ir edukacijos skyriaus vedėja