Gedulo ir vilties dienos minėjimas Lentvaryje

Prieš 78-erius metus prasidėjo pirmasis masinis Lietuvos piliečių trėmimas į Sibirą. 1941- ieji akivaizdžiai parodė, ko galima tikėtis iš sovietinės valdžios. Lietuviai ištisomis šeimomis buvo tremiami bado ir speigų mirčiai, krovininių traukinių vagonuose. Į tremtį ir kalėjimus buvo išvežta apie 300 tūkst. žmonių. Kas šeštas iš jų žuvo arba buvo nužudytas.

Birželio 14-osios išvakarėse, Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje buvo laikomos Šv. Mišios tremties ir lagerių aukoms pagerbti. Šv. Mišiose giedojo politinių ir tremtinių choras „Viltis”, vadovaujamas Eugenijaus Barkovskio. Po šv. Mišių, Lentvario kultūros rūmai susirinkusius žmones pakvietė pagerbti žuvusiuosius, prie šventoriuje esančios Rūpintojėlio skulptūros, padedant gėlių ir uždegant žvakes, bei prisiminti jų tremties kančias tylos minutėje. Jautrūs žodžiai, bei padėka už dalyvavimą, skambėjo iš Trakų rajono savivaldybės tarybos narės Teresos Solovjovos lūpų. Tremties aukų pagerbime dalyvavęs seimo narys Paulius Saudargas ir Goda Karazijaitė, susirinkusiuosius pakvietė į savo knygos ir dokumentinio filmo „Gulago partizanai“ pristatymą, kuris vyko parapijos namuose. Autoriai pristatinėdami savo darbus sugraudino ne vieną gyvenimo išbandymų išvargintą sielą, bet tuo pačiu ir nudžiugino – padovanodami savo kurtas ir kiekvienam asmeniškai pasirašytas knygas. Po filmo peržiūros autoriams padėkos žodžius tarė ir dovanas įteikė Lentvario kultūros rūmų direktorė Ieva Skaistytė.

Birželio 14 -ąją prieš vidurdienį  prie Lentvario geležinkelio stoties ,pagerbti iš tremties nebegrįžusių, susirinko gausus būrys Lentvario „Versmės“ gimnazijos  ir Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių, bei mokytojų, o taip pat ir vyresnio amžiaus lentvariečių. Padėję gėles ir uždegę žvakutes 11:59 val. visuotinėje tylos minutėje, visi liko mintimis su nukentėjusiais, prisimindami ištremtus žmones, pagerbdami jų sunkią dalią. Graudžią kalbą tarė Trakų rajono savivaldybės tarybos nariai Jonas Kietavičius ir Teresa Solovjova, o taip pat jautriomis mintimis pasidalijo – Lentvario seniūnas, Vytas Rukšėnas. Vėliau visi dalyvavo eisenoje Bažnyčios gatve, giedant politinių kalinių ir tremtinių chorui „Viltis“.

Tegul tokios dienos, kaip ši, mumyse sukelia ne tik liūdnus prisiminimus, bet ir norą gyventi, laisvės džiaugsmą, viltį. Lentvario kultūros rūmai dėkoja visiems dalyvavusiems minėjime, bei renginio rėmėjai – Trakų rajono savivaldybei.

Lentvario kultūros rūmų informacija