LENTVARIEČIO JONO POČEPAVIČIAUS-DAVYDONIO DIENORAŠČIO GABALĖLIS SOSIEDAMS/ MOKANTIEMS LIETUVIŲ IR LENKLŲ KALBAS!

Katynė-2 lenkų ypatingų tarnybos įspėta,o neseniai tai patvirtino ir Vakarų nerimas. Gaila kaimynų lenkų,patyrusių  dvi  Katynes?  Beje,tokią literatūrinę formą,o ji tokia yra!, bemaž geriausiai išmanė šiandien visų pamirštas poetas Teofilis Tilvytis. Veikęs ir veikantis tasai dienoraštis, tąsyk turėjęs specialų kirčiuotą nuosavą teisybės  jausmą,buvo pripažintas laikraštyje „Klevų alėja,“bet to,regis,nesuprato regiono lenkai, kuriuos patesinkime, nes tai iki šiol, tarkime, kad ir Hagos teisme, neįvertinta,nors nemaža Lenkija yra ES ir NATO narė (?)

DVIKALBIS ISTORIJOS PROKURORŲ IEŠKINYS!

„Antruroz Katynė/Lenkų-buch!-Tėvynei?/Neatsako niekas/Jak tam bylo-kas?/Lech Kaczynski žino!/Visa-dale-kinas/Kiedy poliak-kiedy-paslaptį  įkas?/Nes! po to! lietuviai-lenkai-kaip-gėduviai/Tak jak psyno-bendze?-am ir dale  am?/“Wilno nasza“-kliauza,duok Europai ausį!/Trach!/Sakysma tiesą Rusijos  vadam/Buvome w Grunwalde-kon pszy koniu-rycasz/Lenkas tikras-honor-Lietuvėlės  bičas/Vilniau ir Warszawa,eikime išvien!/Dzien-jak-dzien-kasdien/Bylo wszystko –bylo!/Pszyjazn nesuskilo./Želigovskis krito/Laukiam  Kristaus ryto/Laisvė-solidarnosc-sąjūdis toliau/Lenkai ir lietuviai amžinai sukilo/Į ES atėjo-bratce-pagaliau!/Bet dlia czego verkia  tam powstancy w niebe?/Pliaterytė griebia lenktą dalgį štai?/Pats Kosciuška bardzo tam seniai ne w siebia?/A katyn-dwa- Marszal -aiškina karštai?“

Jonas POČEPAVIČIUS-DAVYDONIS

2012 12 17