Bus tvarkoma senoji Lentvario klebonija

Skaitytojai atsiuntė nuotrauką, kurią matote, ir teiravosi, kas bus statoma senosios Lentvario klebonijos vietoje. Primenama, kad šioje klebonijoje, kaip ir parapijoje, gyveno ir dirbo parapijos klebonu kun. Vaclovas Aliulis (1921–2015). Redakcija turi laimę pacituoti ištrauką iš jo knygos „Vieno žąsiaganio istorija“, kurioje aprašomas 1960 m. klebonijos gaisras: „1960 m. gavėnioje, šeštadienį, per Lentvario parapijos rekolekcijas vidudienį užsidegė klebonija. Pradėjo degti nuo viršaus, nuo viršutinio kambario. Ten viena sienelė buvo labai arti kamino, atrodo, ji bus įsiliepsnojusi. Bet apačioj, mano kambary, buvo tą dieną nekūrenta; išėjo į tą kaminą ir kaimynų dūmtraukis, nes dalis klebonijos buvo nacionalizuota. Gal iš ten? Galų gale neaišku, ir tai nieko nekeičia. Pusę metų atstatinėjome kleboniją, nuoširdžiai ėjo dirbti ir lietuviai, ir lenkai. Bendras darbas daugelį suartino.“

Tvarkymo darbai

Senajame pastate buvo ne vienas gaisras, todėl visiems įdomu, kas bus. Redakcija pasiuntė paklausimą Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos klebonui Gintariui PETRONIUI, ir štai gavome malonų atsakymą, kurį spausdiname: „Ne senoji klebonija buvo nugriauta, bet avariniai degėsiai sutvarkyti. Juk žinote, kad tai buvo 2017 m. liepos 16 d. nakties nusikalstamas padegimas.

Yra daug visokių planų ir vizijų apie naują parapinės bendruomenės pastatą, bet dar laukia ilgas derinimų ir leidimų procesas. Galutinio sprendimo nėra. Laukiame pasiūlymų.“

„Trakų žemės“ informacija