Fotoalbumas „Radasta“ pasakoja žmonių ir krašto istoriją

Iškilmingos, bet labai linksmos ir šiltos „Radastos“ fotoalbumo sutiktuvės vyko praėjusį penktadienį D. Buinickaitės studijoje-galerijoje „PerForm studio“. Viduryje – merė E. Rudelienė, greta – fotografė D. Buinickaitė. Sigitos Nemeikaitės nuotr.

Kas dainon nesudėta, tas sudėta nuotraukų albume! Albumas pavadintas „Radasta“, o jame, žinoma, – to paties pavadinimo visų mylimo Trakų folkloro ansamblio dalyvių portretai. Ansamblio, kuris pažymėjo gražų 30-mečio jubiliejų ir yra neatsiejama Trakų krašto kultūros gyvenimo dalis.

Puikus 60 puslapių albumas neseniai išvydo pasaulio šviesą ir buvo išdalintas kiekvienam „Radastos“ dalyviui. Kaip atsirado šis leidinys, kuris, išleistas mažu tiražu, vos pasirodęs tapo bibliografijos retenybe?

Fotoalbumo idėja kilo fotografei Danutei Buinickaitei po pernai Trakų kultūros rūmuose vykusio jubiliejinio „Radastos“ vakaro. Pirmiausia Danutė pasikvietė keletą ansambliečių į savo studiją įsiamžinti trakiečių portretų galerijoje, kuri vėliau gražiai „nugulė“ į fotalbumą. Tačiau netrukus fotografė suprato, kad šioje galerijoje ji norėtų matyti ne vieną kitą, o visus ansamblio dalyvius.

Tada užvaldė nerami mintis išleisti atskirą „Radastos“ albumą, nes kiekvienas ansamblio narys – charakteringas, su sava gyvenimo istorija, vidujai (o ir išoriškai) gražus ir turtingas, įdomus ir nepakartojamas. „Radastos“ dainininkai – tikri artistai ir scenos asai – sutiko pozuoti, skirti laiko, kiek reikės. Apie fotografės laiką netenka kalbėti, nes ją visiškai pasiglemžė idėja fix.

Tuomet užvirė fotosesijų jaudulys: ansamblio dalyviams buvo neįprasta pozuoti studijoje, o apimti nerimo, džiaugsmo ir pasididžiavimo, jie tomis akimirkomis jautėsi beveik žvaigždės. Iš tikrųjų gal viskas paprasčiau – šie žmonės dar niekad nesijautė taip nuoširdžiai, išskirtinai gražiai pagerbti ir mylimi.

D. Buinickaitė savo sumanymu pasidalijo su Trakų rajono savivaldybės mere Edita Rudeliene – parodė išleistą tuomet vienintelį fotoalbumo egzempliorių ir paklausė jos nuomonės. Merė neslėpė susižavėjimo ir netrukus pranešė džiugią žinią, kad savivaldybė finansiškai parems leidybą, nes leidinys įprasmina žmonių ir krašto kultūros istoriją, turi meninę ir istorinę išliekamąją vertę. Tad fotoalbumas, nors ir labai mažu tiražu, buvo gana greit atspausdintas.

Iškilmingos, bet labai linksmos ir šiltos „Radastos“ fotoalbumo sutiktuvės vyko praėjusį penktadienį D. Buinickaitės studijoje-galerijoje „PerForm studio“. Jose dalyvavo ir rajono savivaldybės merė, skyrusi daug šiltų, gerų žodžių „Radastos“ dainininkams, linkėdama ansamblio vadovėms Rasai Zakarei ir Marytei Morkūnienei toliau kurti ir tęsti tris dešimtmečius trunkančią istoriją.

Savo ruožtu laimingi ansambliečiai nepaleido iš glėbio D. Buinickaitės, kuri, pasidalijusi savo kūrybos ugnimi, puikią idėją pavertė prasmingu kūriniu. Todėl turime dar vieną reikšmingą laiko ženklų įprasminimą ir įkūnijimą. Sau ir ateities kartoms.

Sigita NEMEIKAITĖ,
Trakų rajono savivaldybės viešųjų ryšių specialistė