ES pavojingų produktų sąrašo pirmose pozicijose – žaislai

Šiandien Europos Komisijos paskelbtais duomenimis, 2018 m., naudojantis Skubių pranešimų apie pavojingus ne maisto produktus sistema, pateikta daugiau kaip 2 000 pranešimų apie pavojingus gaminius.

2018 m. daugiausia pranešimų pateikta dėl pavojingų žaislų (29 proc. visų pranešimų), motorinių transporto priemonių (19 proc.) ir drabužių, tekstilės gaminių bei mados aksesuarų (10 proc.). Kalbant apie riziką, 2018 m. dažniausiai buvo pranešama apie riziką susižeisti (25 proc.), cheminių medžiagų keliamą riziką (25 proc.) ir riziką paspringti (18 proc.). Daugiau kaip pusė nesaugių gaminių pateko iš Kinijos.

Lietuvoje 2018 m. dažniausiai buvo pranešama dėl nesaugių kosmetikos gaminių (58 proc.), žaislų (23 proc.), elektrinių prietaisų ir įrenginių (12 proc.). Dažniausiai buvo pranešama apie riziką paspringti (56 proc.) cheminę riziką (24 proc.) ir galimą elektros smūgį (13 proc.).

Skubių pranešimų sistema, pakeitusi pavadinimą į „Safety Gate“ (saugos vartai), sudaro sąlygas nacionalinėms institucijoms greitai keistis informacija apie pavojingus produktus. Tuomet kitos valstybės narės gali peržiūrėti savo rinką ir imtis atitinkamų veiksmų, jei būtų aptiktas toks produktas.

 

Daugiau informacijos (anglų kalba): http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1992_en.htm

 

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija