8,6 mln. EUR skiriama Kauno ir Vilniaus kelių ir geležinkelių terminalams

Europos Komisija pasiūlė investuoti 421 mln. į 69 svarbius transporto projektus, kurie turėtų pagerinti tiek piliečių, tiek verslo mobilumą. Projektai bus remiami naudojant Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP). Kofinansavimo principu Europos Sąjungos skiriamų dotacijų dydis priklauso nuo projekto tipo.

Atrenkant finansuotinus projektus daugiausia dėmesio buvo skiriama transporto sistemų skaitmeninimui, kelių eismo saugumui ir daugiarūšio transporto jungtims. Tokių projektų tikslas – padaryti transportą saugesnį, išmanesnį ir ekologiškesnį.

Kaip finansuotinas atrinktas ir Lietuvos projektas. Jam pagal EITP numatyta skirti 8,6 mln. EUR dotacija. Projekto tikslas – modernizuoti Kauno bei Vilniaus kelių ir geležinkelių terminalus, jų paskutinio kilometro infrastruktūrą ir įvairiatipių krovinių perkrovimo įrangą. Terminalai yra pagrindinio tinklo Šiaurės jūros ir Baltijos valstybių koridoriuje. Įgyvendinus šį projektą pagerės vežimas mišriuoju transportu tarp Lietuvos ir kitų valstybių narių, padaugės daugiarūšiu transportu gabenamų krovinių.

Po to, kai Europos Komisija priims oficialų sprendimą, Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga iki 2019 m. birželio mėn. parengs ir pasirašys susitarimus dėl dotacijų su atskirų projektų naudos gavėjais.

 Visų projektų sąrašą rasite čia.

 Europos infrastruktūros tinklų priemonė

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija