VAKARO PULSAI

3.

TU jauna/tai-ne-bėda/kūnas net  styruoklei tinka/pačiame jėgų žiede/bitės medų tokios rinko/bus ir širšių kai kada/ir samanių ilgas skydis/nekaltumas kris žaizda/pasirodys princas-gidas/bus kai niekas nebučiuos/Tu-našlė ar šiaip vienuolė/taip nepastebės pačios/jog ir badas vienas puolė/bet viena yra širdis/kitos-mechanizmo darbo/JI TAVĘS nepražudys/nes veizėjai  tūrio  garbę!/Jau gerumas piktas TAU/blogį lengvėliau paneštų/gerą buvusį matau/pasiruošus širdį mestų/taip išėjės dusulys/ir matuojasi  drabužį/kai tėvynės geidulys/eina kirstų-tarkim- pušį!

4.

Kas išties esmi marginalai?/kai tvartuomenė nešvari/na-sakykim-eina špalais/geležinkelio trys paryty/o prieš… ilgas tonom pakrautas/centų nežinios traukinys/garvežys juokingai sumautas/kamine spjaudos ugnis/susidūrė!/išlakstė vagonai/nuniokiata valdovų žeme/suriaumojo klajokliai-žargonai/nesimaudė pirkuolė vyne/marginalai sugrįžo į trobą/juos pakrovė mėnulio delčia/kai pajuto vienatvės globą/rinko mauzerį paslapčia!

5.

Man kartais gėda būti Žmogumi/vidaus teisybės nuolatos draskynė/angis dienų bėgioja gėlėmis/ne ta/kuri turėtų būtų /nacionalinė Tėvynė?/AŠ lyg duobėj senatvės nekaltos/kurią pasiųstų po velnių dar tinka/jaunysta stingsta dirbtiniuos žieduos/ir jai tokia europa, regisi, patinka/spektaklis anglijoj,šveicarojoe rusia/kuri iš rūbo azijato neišrieda/kiniečių darbininkai senobine klase/pamiršo daikto pagaminto gėdą/tai išeinu/bet nežinau kur,TRAKIMA?/į grabą-ne-rudens dar vėjo kovinio netrūksta/tai prie kompiuterio surasite mane/tarsi ir JUS/kai ašara padūksta!!

Jonas POČEPAVIČIUS-DAVYDONIS