Pasirašyta Lentvario Trumposios, Pakalnės ir Gėlių gatvių rekonstrukcijos finansavimo sutartis

Š. m. kovo 7 d., pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-79 skirtą finansavimą, pasirašyta projekto „Eismo saugumo ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas vystant Lentvario miesto Trumposios, Pakalnės ir Gėlių gatvių infrastruktūrą“ finansavimo sutartis įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonę „Vietinių kelių vystymas“.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1.943.349,90 Eur, iš jų ES struktūrinių fondų lėšos – 1.458.307,6 Eur. Likusią dalį padengs Trakų rajono savivaldybės administracija.

Projekto metu bus atlikti Trumposios, Pakalnės gatvių bei Gėlių gatvės atkarpos nuo Trumposios g. iki Konduktorių g. sankryžos važiuojamosios dalies rekonstrukcijos, lietaus nuotekų tinklų, apšvietimo sistemos bei eismo saugumo priemonių įrengimo darbai.

Įgyvendinant projektą siekiama užtikrinti spartesnį Trakų rajono savivaldybės ekonominį augimą, didinti regiono judumą, kurti geresnes gyvenimo, darbo ir verslo sąlygas regiono gyventojams. Projekto investicijos yra skirtos viešajai transporto infrastruktūrai, pritaikytai naudotis visų visuomenės grupių atstovams, sukurti.

Trakų rajono savivaldybės administracijos

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus informacija