VAKARO PULSAI

1.

Sėdžiu aš prie stalo/kur stovėjo lova/sargo atvaryto-ne-sava-valia/ir pratęsęs rašto taisyklingą kovą/sakinį vairiuoju panašia valia/buvo juodos naktys/o kieme durmanai/ir nakties mokyklos langų daužesys/siautė prisirūkę siaubo chuliganai/ir mat-na-ble-grudo sargui į ausis/pensininkas senis/gabalas darbelio/tai kūrybos džiaugsmas eina savimi!/pasirinko liaudies numatytą kelią/ rankele kairiąja rašo širdimi/tiems,kuriems patinka/nuoširdžiai dėkoju/štai išeina panos atsakingos čia/sėdžiu aš prie stalo ir toliau dainuoju/viltį pasikvietęs visada slapčia/vakaras nutilo/senas vėjas tarė/pragaro neteiksiąs nuodėmių audros/taip į debesėlį saulę jis pavarė/žvaigždeles pakvietęs dėl nakties bendros/skyręs ilgą tamsą poilsiui žmonijos/kitaip renkant aidą /nuovargiui širdies/sutema lyg broliu greitai nuvilnijo/sapno lyros mintį visada pridės/miegas blogą žmogų verčia nepyktautų/panašu į mirtį/keltumeis kad bet/kas sakykit naktį šliaužia vagiliautų/ir žudytų turčių skandalingai net?/vakaras-klaustukas/nes blogelis rengias/jis į žmogų-regis-esti-panašus/vakarui karaliai išmintingai lenkias/patale bejėgis TU esi gražus!

2.

Įdomu/kaip galvoja arklys?/vilkšunis šalia kojų/sakysma?/pirmas,kai jį puola gylys/antras,kai graban lysma/ar yra žirgo mintis?/avies,vedamos į skerdyklą?/jaučio didelė širdis/pamylėjus margių ganyklą?/katinas ne visai nuoširdus/nesučiupęs žiurkės dūmpoja?/paršo veidas,panašus į vadus/ausimis kodėl pamoja?/nežinia!/o viduj  Juose pats tas!!/be kalbos tik meno kulniuoja/  paguos Ragę melžiamą kas?/žirgą sergantį ponas balnoja?!

 

Jonas POČEPAVIČIUS-DAVYDONIS,

Lentvario lopšelio-darželio „SVAJONĖLĖ“ etatinis dalyvis, globojantis mažulių lentvariečių  europietišką pilaitę, 2019 03 20