- Klevų alėja, ISSN 2424-5429 - http://www.klevualeja.lt -

LENTVARIO KRONIKA 6024

[1]
2019 m. kovo 10 d. (sekmadienio) miesto bažnyčios šventose Mišiose tąsyk paminėta ir Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Nuotraukoje (centre iš dešinės) Trakų merė Edita Rudelienė.
[2]
2019 m. kovo 11 d. vyko LPS „Bočiai“ Lentvario bendrijos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Iš kairės į dešinę – šios bendrijos pirmininkė Lionė Stanišauskienė atsiskaito už kadenciją, o sekretoriauja Eglė Jasiukevičienė.
Jonas POČEPAVIČIUS-DAVYDONIS