FIESTOS PARAŠAS

Pažinau Tėvynę tarsi Moters giesmę / kai žygiuoja vyrai ginklo rūstuma / kad pareikštų greitai pamatytą grėsmę / priešų ištaisytą laisvės sutema / „ko nutilo dainos mylimoj dzūkijoj?“ / nesišypso choru mano Vilkmergė! / pusšmtis metelių sieloj neužgyja / trainiojasi po kojom josifas take?!

Aš paimsiu kanklę ir išmokssiu grotų / būgną aptaisysiu neužmirštuole / ir pradėsiu tekstą  jotvingiu! giedotų / kad rikiuotus jaunas jau tik žaizdele!

Girios išsitiestų / o padangė degtų / kunigaikščių vėlės grįžtų į pilis / iš vidaus lietuviui kipšasai išlėktų / ir užtrauktų posmą žinomą šalis /tai nebūtų garsas / o perkūnas senių / MILDA  apsitaisius chorui diriguos!!! / tęsinio prašysiu V. Kudirkos meno / rožių tik galtonų eisenos takuos!!!

Jono  POČEPAVIČIAUS-DAVYDONIO Lentvario viešumos būstinė „JL-3S“

2019 03 11