Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas Trakų bazilikoje