Skaidrių ir sąžiningų rinkimų užtikrinimas Trakuose

Vasario 19 d.  Trakų rajono savivaldybės Didžiojoje salėje Trakų rajono savivaldybės rinkimų komisija Nr. 52 organizavo išplėstinį posėdį „Skaidrių ir sąžiningų rinkimų užtikrinimas“  Posėdyje dalyvavo Trakų PK viršininkas Sigitas Šemis, Trakų PK Reagavimo skyriaus viršininkas Aurimas Tviraga, Visuomeninės organizacijos „Baltosios pirštinės“ koordinatorė Trakų rajone Arūnė Šipkinienė. Susirinkimo metu aptartos prevencinės ir specialiosios priemonės siekiant užtikrinti sąžiningus rinkimus mūsų rajone. Dažniausiai pasitaikomi pažeidimai tai yra galimas rinkėjų papirkimas. 

Trakų rajono savivaldybės Didžiojoje salėje aptartos prevencinės ir specialiosios priemonės, siekiant užtikrinti sąžiningus rinkimus mūsų rajone

Rinkėjų papirkimas

Rinkėjo papirkimas tai – dovanos ar kitoks materialus ir nematerialus atlygis: pinigai, buities reikmenys, tam tikri mokami darbai, mokamos paslaugos, koncertai, kultūriniai renginiai, skatinimas rinkėją dalyvauti arba nedalyvauti rinkimuose ir (arba) balsuoti už arba prieš vieną ar kitą asmenį, kurį numatoma kelti kandidatu, kandidatą arba kandidatų sąrašą. Taip pat draudžiama žadėti už balsavimą atsilyginti rinkėjams po rinkimų turint tikslą paveikti rinkėjų valią dėl konkrečių politinių partijų, visuomeninių komitetų, kandidatų arba asmenų, kuriuos planuojama kelti kandidatais ir taip trukdyti piliečiams įgyvendinti rinkimų teisę.

Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad 2018 m. pakeitus rinkimų įstatymus buvo atsisakyta mažareikšmių daiktų dalijimo. Nepaisant to, teisės aktai įtvirtina, kad rinkėjų papirkimu nelaikoma spausdintos medžiagos (veiklos ar rinkimų programos, biografijos ar kitokių informacinio turinio lankstinukų, kalendorių, atvirukų, lipdukų), pažymėtos politinės partijos, visuomeninio rinkimų komiteto, kandidatų sąrašo, kandidato ar asmens, numatomo kelti ar numatančio išsikelti kandidatu į savivaldybių tarybų rinkimus, Respublikos Prezidento rinkimus ir rinkimus į Europos Parlamentą, simbolika, neatlygintinas platinimas.

Rinkimų politinės kampanijos laikotarpiu rinkėjams draudžiama dalinti mažareikšmius daiktus (pavyzdžiui, tušinukus, rašiklius, užrašų knygutes, bloknotus, ženkliukus, magnetukus, saldainius, arbatos pakelius, maišelius su partijų ir (ar) kandidatų logotipais, raktų pakabukus, augalų sėklas, atšvaitus – juosteles, puodelius ir t. t.).

Administracinių nusižengimų kodekso 90(5) straipsnis numato, kad rinkėjo balsavimas už atlygį, siūlymasis balsuoti už atlygį ar kurstymas balsuoti už atlygį rinkimuose ar referendume – užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

Baudžiamojo kodekso 172 straipsnis numato, kad jei asmuo, kuris prieš kitą asmenį, turintį teisę rinkti arba dalyvauti referendume, panaudojo psichinę prievartą, apgaulę arba jį papirko, siekdamas paveikti jo valią realizuojant savo teisę rinkti ar nuo jos susilaikyti arba dalyvauti referendume, arba šiuos veiksmus atliko prieš asmenį, turintį teisę būti išrinktam, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų. Asmuo, kuris aukščiau numatytus veiksmus organizavo, juos atliko sistemingai arba jeigu dėl to rinkimai ar referendumas buvo pripažinti negaliojančiais, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki šešerių metų. Už šias nusikalstamas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Vyriausioji rinkimų komisija, nustačius šiurkščius rinkimų įstatymų pažeidimus, gali priimti sprendimą dėl kandidatų sąrašo paskelbimo atšaukimo ar kandidato registravimo panaikinimo ir spręsti dėl rinkimų pripažinimo negaliojančiais.

Asmenys, norintys pranešti apie galimą rinkimų įstatymų pažeidimą, tai gali padaryti bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 arba Vyriausiajai rinkimų komisijai el. paštu rinkim@vrk.lt.  

Trakų rajono savivaldybės rinkimų komisija Nr. 52 ir VRK inf.

Juozo Vercinkevičiaus nuotr.