SPECIALI FOTONOVELĖ 10 „Lentvaris, 2019 02 16“

Tautos laisvės minėjimas vyko miesto bažnyčioje, kur aukštai, šalia vargonų, giedojo Tremtinių choras „VILTIS“, po šv. Mišių parapijos namų koncerto scenoje nepasirodęs.
Prieš meninę fiestos dalį iš širdies kalbėjo Trakų rajono merė EDITA RUDELIENĖ.
LPKTS Lentvario bendrijos įgaliotinis J. P. žiūrovams, suvokusiems Motulės Lietuvos virpančią sielą, viešai taręs: „TIKIME Į KRISTŲ IR TĖVYNĖS LAISVĘ / MOTINOS PAVEIKSLĄ. TREMTINIO DAINAS / IR Į KRAUJĄ TĄ, KUR PARTIZANAI LAISTĖ / BE VILTIES SUGRĮŽTI Į TROBAS SENAS (…)“.
Ankstybą rytelį minėtas šių eilučių autorius iškabino dvi trispalves, kurių atskirame mįslingų pilaičių miesto rajone beveik nebuvo.
Jonas POČEPAVIČIUS-DAVYDONIS
Autoriaus nuotr.