AKMENINIAME MIŠKE PAKLYDO ŽILI EILĖRAŠČIAI…

Laikrodžio baladė

Mesk drabužėlį/parodyk Grožį!matysiu sielą nemažai!/regėsma  laistomą gyvą Rožę/prisikėlimą numatę tikrai/iš praeities akys sugrįžo /nuotolis tirpsta labai gražiai/žinome būtį,atrodo, visą/jaunystos atgysią čia pavyzdžiai!/ir neblaivumą!/porų netikrumą!/ėdė kasdienis nuobodulys/niekas nerentė Jausmo  rūmo?/ilgai neplaudamas ausis!/kurčias tylėjimui!/šaltas mylėjimui!/neturėjo bado ugnies/Medaus neatsimena pirmumo/kurį senatvė lazda paminės!/audra į langą/sakė užtenka/iš proto kraustės mėnuo kambary/siurrealai pančiojo tanką/pasidavimo kėlė ranką/įsikūnijo vytury!

Ilgai planoję/pavijo erelį/rytas pasveikino kalinys/tieson laikrodis kvietė ugnelę/kieme ąžuolą gydė genys/akmeniu į  gyvenimą  krito/diską padangėn saulė varys/bet stebuklingai Rožė nevyto/nesidėvėjo ir Karys!!

Nematomas kuras

Kas vairuoja apvalų pasaulį?/vyro ir moters artumo santykis!/natūralus!/kvėpuojam  po  Motima saule/pamiršę dvasią meno antikos/siautėja potraukis neįgalus!!/štai meilė pirmoji žalioj  jaunystoje/šeima dažniausiai nesivystė?/platonišką jėgą palieka keliams!/tenka iš aukščio ne sykį kristų/virtuvės gabalu duonos mistų/ir patarnautų/kad liktum/ bailiams/bet kas sulaiko nuo dėmesio paiko?/ir rankos pulsą nematoma laiko?/į širdį kraują nenuoramą taiko?/mergaitė skaistybės mokykloj pirma!/sukuria vaiką/matuoja laiką/ir kuro išrašo/eilėraštį rašo/kai apsilanko nykuma!?

Pirmojo bučinio lūpos ugninės!/susijaudinimas begalinis!/kasdienę prozą taiso kas?/be to sužvėrėjusios gatvės minios/žmonos lyg muilas keptas  blynas/ir miegamasis visai ne tas!/toks atminties meilės vardas/ir lyra,ir senelių kardas/tarkime,ir veikos cenzūra/puodas dėl kūno ant dujų verda/nieks ištikimybės nebeardo/prašau!/treniruota Širdim pora!

 Pagarbiai „Klevų alėjos“ Skaitytojoms ir Skaitytojams!

 Atminties Gaspadorius JURGIS DILGĖLĖ,

2019 02 07