VYTAUTO DIDŽIOJO TĖVONIJOS METRIKA 1037

2019 m. sausio 4 d. žinomoje poilsio vietoje į vakaronę susirinko LSDP Trakų rajono skyriaus socialdemokratų elitas.
Buvo linksma bei smagu dar ir dėl to, kad seniausia Respublikos politinė jėga, gimusi XIX amžiaus pabaigoje ir turinti jos ideologo, 1918 m. vasario 16 d. signataro Stepono Kairio testamentą vystymuisi Respublikos samdinio gerbūvio vardan, įžengė į naują visuminio posūkio vagą. Vienoje metrikos nuotraukoje – skyriaus veteranas Leonidas Madevičius, o kitoje – LSDP Lentvario grupės atstovai, tąsyk pabrėžę minėto skyriaus sveiko stuburo esmę.

Jonas POČEPAVIČIUS-DAVYDONIS

Autoriaus nuotr.