Kalėdų laiko šv. Mišių tvarkaraštis Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje, 2018 m.

Irmos Stadalnykaitės nuotr.

Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje bus aukojamos:

Piemenėlių šv. Mišios – gruodžio 24 d. 18.00 val. (lietuvių kalba), 20.00 val. (lenkų kalba);

šv. Kalėdų šv. Mišios – gruodžio 25 d. 10.00 val. (lenkų kalba), 12.00 val. (lietuvių kalba);

šv. Kalėdų II d. šv. Mišios – gruodžio 26 d. 10.00 val. (lenkų kalba), 12.00 val. (lietuvių kalba);

kalendorinių metų pabaigos šv. Mišios – gruodžio 31 d. 17.00 val. (lenkų kalba), 18.00 val. (lietuvių kalba);

Švč. Mergelės Marijos Dievo Gimdytojos iškilmės šv. Mišios – 2019 m. sausio 1 d. 10.00 val. (lenkų kalba), 12.00 val. (lietuvių kalba).

 

Šv. Mišių tvarkaraštį Vilniaus arkivyskupijoje galima peržiūrėti čia:

Parengta pagal Vilniaus arkivyskupijos kurijos informaciją
Šaltinis – <http://www.vilnensis.lt/kaledu-laiko-sv-misiu-tvarkarastis-vilniaus-arkivyskupijos-baznyciose-2018/>.