Jubiliejinis Lentvario meno mėgėjų kolektyvų koncertas

Lentvario etnografinis ansamblis „Klevinė“, jo centre – Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė, sveikinusi ir apdovanojusi šį garsų kolektyvą, kuriam pamatus padėjo Kristina Užumeckienė

Lapkričio 18 d., sekmadienį, Lentvario parapijos namuose vyko šventinis miesto meno mėgėjų kolektyvų koncertas. Šiemet buvo paminėtos net dvi progos: tradicinis meno kolektyvų koncertas ir Lentvario liaudies dainų kolektyvo „Klevinė“ (vadovė I. Okuškienė), 10-ies metų kūrybos sukaktis.

Susirinkusiems žiūrovams įspūdingai pasirodė vyresniųjų liaudies šokių grupė „Lendvarė“ (vad. R. Blikertienė), politinių kalinių ir tremtinių choras „Viltis“ (vad. Jevgenij Barkovskij), jaunimo liaudies šokių grupė „Jaunimėlis“ (vad. R. Blikertienė), vokalinis ansamblis „Landwarowianka“ (vad. Valentina Trusevič), kapela „Rendez-vous“ (vad. Božena Beliak), Lentvario folkloro kolektyvas „Volunga“ (vad. I. Okuškienė).

Choras „Viltis“ sugiedojo savo kūrybos dainą, kuria muziką sukūrė Jai muziką sukūrė choro vadovas Eugenijus Barkovskis.

Koncerto pradžioje visus sveikino atvykę svečiai, tarp jų ir Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė. Taip pat buvo akcentuota brolių latvių Nepriklausomybės šimtmetis – 1918 m. lapkričio 18-oji.

Jonas POČEPAVIČIUS-DAVYDONIS

Autoriaus nuotr.

 

PrintProjektąLentvario miesto ir jo apylinkių istorinė ir kultūrinė tapatybė“ remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.