Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje modernizuojama ugdymo aplinka

photo_9208

Trakų rajono savivaldybės administracija pradeda įgyvendinti projektą „Ugdymo kokybės gerinimas Lentvario M. Šimelionio gimnazijoje“ (Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-01-0031), kurio metu bus iš esmės modernizuotas gimnazijos pastatas, jame įrengiant modernias kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves.

Projekto tikslas – pagerinti Trakų rajono Lentvario M. Šimelionio gimnazijos bendrojo ugdymo veiklos kokybę bei įdiegti priešmokyklinio ugdymo paslaugas.

Tikslui pasiekti keliamas uždavinys – Ugdymo aplinkos modernizavimas.

Uždaviniui pasiekti keliamos veiklos: modernių kūrybiškumą skatinančių edukacinių erdvių įrengimas; įrengtų modernių kūrybiškumą skatinančių edukacinių erdvių aprūpinimas įranga ir baldais.

Projekto rezultatai:

• Įrengtų modernių kūrybiškumą skatinančių erdvių skaičius – 1 kompl.;

• Įrengtų vaikų žaidimo aikštelių skaičius – 1 vnt.;

• Įsigyta ugdymo įranga ir baldai – 1 kompl.;

• Mokinių skaičius, kuriems sudarytos sąlygos mokytis šiose moderniose kūrybiškumą skatinančiose erdvėse – 494 vnt. arba 100 proc. visų prognozuojamų įstaigos mokinių (2020 m.);

• Vaikų skaičius, kuriems sudarytos paslaugos gauti priešmokyklinio ugdymo paslaugas – 20 vnt. (2020 m.).

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės ir Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 priemonę „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“.

Projekto biudžetas siekia 1 124 580,27 Eur, iš kurių 912 275,90 Eur – Europos Sąjungos struktūrinių fondų, 80 494,93 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir 131 809,44 Eur Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

Rangos darbai jau vykdomi nuo 2017 m. spalio mėn. Artimiausiu metu bus pradėti vykdyti viešieji pirkimai įrangai ir baldams įsigyti. Projekto pabaiga planuojama 2020 m. liepos mėn.

Trakų rajono savivaldybės administracijos

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

 

Šaltinis – <http://trakai.lt/index.php?212726168>.