SUGRĮŽIMAS PO 28-ERIŲ METŲ

AUŠROS LAIKŲ  KAUTYNĖS  ANT  STALO  BE CENZŪROS

Sumanė priešai būt draugais!/Prie stalo ekspermento sėdo/Ir moterys rudais plaukais/Ir buteliai skystingai kliedi/Kalbos medaus nebus,žinia!/Skaudumo ir rykščių pakanka/Ten pamatysite mane/Vairuojantį ant stalo tanką/Nes tai  utopijos bėda/Ar melas nacinis ir pilkas/Tuoj bus čia sąskaitų bėda/Kiekviename galioja vilka/Girtumo iltys…akyse lėliukės krūvinų žarijų/Suloja inkstai/0 kasa/Iš jaudulio filtruotų bijo.

Tai sėdžiu tanko priešaky/Ir liuosą dainą traukelioju/Ei-vilke-kaip ten-ar loky/Suimk blondinei  užu kojų./Moralės rytas po stalu/Išdribo-makt-ir-ekspermentas/Ore liepsnelė  upeliu/Tekėjo …jausminis momentas/Pabunda antpečiai…matai/Ant fanatizmo žodį  jodo/Poakyse-kapt-kapts-taukai/Arielkos ypatumą rodo/Mirtis idėjoms!..girtuma!/Pateliškai sijonai groja!/Ir kūno šaudo žemuma!Čia mano tankas suriaumoja!

Tremtinių aš priešaky/Patrankos bokštą  parimuoju/Iš prigimties mintis staigi/Sutraiško juodaakei koją/Plieniečiai du-tautų raupai/Būdu į sieną tiška vergo/Su praeitim labai trumpai/Man tankas šis atstoja žirgą./Du generolai-ne-kvailiai/Po vikšrais plojas amžinybėn/Aš griežtą posūkį giliai/Darau ant įvežtos velnybės

Bet vienas rimtasai karys/Ordinais ir kaladėlėm/Man,regis, pleištą įvarys/Tautybėn…gęsta tanko šėlas/Sustosiu, mąstantis kary/JIS meldžia pagarbos…ir verkia/Visi-kiti-girti-geri/Blondinė akį kaitrią merkia/Ir man nusitrenkia Širdis/Atlaiduman…tyliu…nereikia/Kaltų nebus daugiau…svety/lietuvis aš,numatęs saiką /Žiaurumą atminties genu/Man tik ryškumo dėl bandito/Ir TĖVIŠKĖS raudos namų/Taip gaila,o garbingas Skite/Prieik arčiau…TU ką šauliais?/Europoj-ten-tai-šian-prie-laisvės?/Pradžioj fašizmą išvalei/Paminklų visos miestų aukštės!/Bet skurdo-va-toliau laikai/Ne vienas „koba“…o  tylėjai/Aš gyvas…menkinti vaikai/Dėl socializmo nutautėję/Gyvenimas TAU lyg kančia/Nes TU-ne-Stalino kareivis/TAVE nudėt  “снарядом“  čia/Labai dalykas būtų kreivas.

Paduodu ranką…pakilau/Mes riteriai vienos teisybės/Jis nervą krato,o vėliau/Rusu jo akys meile žyba.

Ir mano tankas lyg žmogus/Gerumą kosti-jau-be-ginklo/Taika.Gyvenimas. D ygus/Ir kgb skeveldros  tinklo/Turėsma laiko išdidaus/Susimąstytų: daug žudytų/Vaikuos ieškosime-žmogaus/ Kad Rusijoj išliktų Skitų/ Nusiraminkime …sudie/Vadavimų epochos koše/Veizėk,kaip  trinasi  kaltė/Iš brudų  smaugtų  ruso grožį./Ir jis šypsojosi, menu/Už nikotino tvėrės…raudo/Regėjau Slavą iš dainų/Ta atmintis šiandien  ir skauda.

1990 09 05,Vilniaus Rūdininkų alaus karčiamos svečiai, autoriaus priimti ir aptarnauti.

SAM_8356.2.2.2.2

Jonas POČEPAVIČIUS-DAVYDONIS