LENTVARIU BALNOTI RITMAI

1.

NUODĖMĖS PAKLAUSĖ…

Bent vieną atminimą traukęs iš piktos būties,

Visus dėl keisto būdo kryžium atsiprašęs,

Saulėlydy ieškosiu meilės ir vilties,

Apie kurias žurnalai sunaikinti rašė…

Pirmoji-sielos-kūno-švaruma.

Kitų nepamenu,koks buvo ryšio stilius.

Tik nuodėmės begėdės kaltina mane,

Kai stoviu prie altoriaus be plaukų ir žilas…

Dėl miesto

Neparašėt ašarų soneto,

Kai Lentvariui ieškojau laimės žiedo?

 

2.

EILĖRAŠTIS TOKIS VIENAS

 

Vinco Kudirkos markė,

Maironio temų plienas

Retkarčiais lūpose verkia

Nes yra vienos.

Antai Salomėja

Socializmo nudėta.

Šiandien, sako, netinka.

Visai

Kraštui poetas?

O jis nesąs beždžionė,

O tokis,

Vadinas,

Žmogelis,

Galvos Lentvario žmonės,

Jūsų visas „stogelis“.

Kai šimtas neteisybių,

O tiesa – pelenė,

Jam akys klausimu žyba

Lentvaris kaip gyvena?

 

Jonas POČEPAVIČIUS-DAVYDONIS

Dienoraštis, 2013 07 06