Susisiekimo ministerijoje Kęstutis Vilkauskas aptarė vietinės reikšmės kelių problemas

Balandžio 18 d. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos (toliau – LSSA) prezidentas Kęstutis Vilkauskas su viceprezidentais Dalia Januliene ir Gintu Jasiulioniu lankėsi LR susisiekimo ministerijoje, kur susitiko su susisiekimo ministro patarėju Gediminu Vaitkevičiumi. Susitikimo metu buvo aptartos savivaldybėms priklausančių vietinės reikšmės kelių problemos, kurias pristatė LSSA prezidentas Kęstutis Vilkauskas.

LR susisiekimo ministerijoje lankėsi Kęstutis Vilkauskas (kairėje), Dalia Janulienė, Gintas Jasiulionis

Viceprezidentas Gintas Jasiulionis atkreipė patarėjo dėmesį į tai, kad didžiąja dalimi vietinės reikšmės kelius gadina ne tik nepalankios oro sąlygos, bet ir miško vežėjai, kurie ne tik veždami medieną gadina kelius, bet ir vykdydami krovos darbus. Nors teisės aktų reglamentuota, kad miškų savininkai pjaudami mišką sumoka 5 procentų mokestį dėl padaromos žalos, tačiau Aplinkos ministerija nesutinka, kad dalis tų lėšų būtų skiriama savivaldybėms už miško vežėjų padarytą žalą keliams ir siūlo tuos kelius remontuoti Susisiekimo ministerijos kelių plėtros programos lėšomis. Asociacijos valdybos nuomone, šis sprendimas yra neteisingas. Viceprezidentė Dalia Janulienė papildydama pažymėjo, kad kelius gadina ir ūkininkų naudojama žemės ūkio technika. LSSA atstovai pasiūlė Susisiekimo ministerijai inicijuoti papildomos programos Savivaldybių vietinės reikšmės žvyrkelių remontui parengimą. Susitikimo metu buvo nutarta, kad LSSA valdyba kreipsis į LR Minist­rą pirmininką, kad Vyriausybėje būtų organizuotas asociacijos, trijų ministerijų (Susisiekimo, Aplinkos ir Žemės ūkio) bei LSSA susitikimas-diskusija dėl galimybės sukurti naują savivaldybėms priklausančių žvyrkelių remonto programą.

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos inf.

Užs. Nr. 290