SŪNAUS ŽINUTĖ

DSCF9272.2.2.2

Stanislava Počepavičienė

2018 04 19 Motina STANISLAVA POČEPAVIČIENĖ taps Šimtamete. Trissyk tremtinė. Geležinių nervų. Pagimdė dvynukus. Už seserį esu vyresnis 31 minute. Esame kilę iš Ukmergės pavieto. Vyrą JONĄ POČEPAVIČIŲ (mano tėtį) JI palaidojo 89-erių metų. Regis, tasai faktas nėra vien asmeniškas, nes mano MAMA – RESPUBLIKOS 100-mečio dukra!!!
Pagarbiai „Klevų alėjos“ Skaitytojams
Jonas Počepavičius-Davydonis,
2018 metais gerbiamo miesto Klevų alėjoje sutikęs savo 73-čią Pavasarį
Lentvaris, 2018 04 18