Lentvario kronika 5022

SAM_0046.2 SAM_0061.4 SAM_0068 SAM_0069 SAM_0073.2

2018 04 15 Parapijos namuose pasirodė jaunieji aktoriai Artūras Dubakas ir Balys Ivanauskas. Juos stebėjo tik du Tremtinių choro „Viltis“ giesmininkai. Gaila.

 

Jonas POČEPAVIČIUS