Šimtmečio išvakarėse

Lentvario tremtinių choras „VILTIS“, kurį Parapijos namų repeticijoje įamžino Kultūros rūmų operatorius Eugenijus KORNYŠOVAS, o jam kūrybiškai talkininkavo choro vadovas Eugenijus BARKOVSKIS, tuo metu giedojo „PAIMKIM LIETUVĄ ANT RANKŲ“. Tenai atskirai dirbo ir to choro dalyvis, miesto tremtinių vadas, o ir fotografas,

Jonas POČEPAVIČIUS-DAVYDONIS, 2018 02 09

SAM_0355 SAM_0357 SAM_0358 SAM_0361