LENTVARIO DIENORAŠTIS APIE DU 1795-1918-2018 ŠIMTMEČIUS

DSCF9272.2
Čia Lietuva, nes sausis verkdams lyja.
Čia klaidos, laisvė, epos teminė daina.
Tauta kas šimtmetį krauju atgyja,
Jog priešų nesukluptų puolančiam kine.
Tai kas tą paslaptį jėgos įminsiąs,
Nes šnekame didžia-kalba-gimta?
Žiedo nuosavo užu eurus neskinsiąs,
Kad būtų dialektum nacija-tauta?
Išeikime į pievą gegužy laimingi
Ieškodami tenai trijų spalvų gėlės.
Neišpjauta?
Gerai!!
Vadinasi, kilmingi
Sugrįžtam viešumon.
Ir žodis nugalės
Jonas POČEPAVIČIUS-DAVYDONIS
Lentvaris, 2018 01 26