BOKŠTAS

SAM_3388.2
Kiekviens asmuo yra žmogus.
O apskritai tik meilės žmonės.
Teisėjas bus aukštai dangus.
Eilėj stovės tenai ir Jonas.
Suprantam: blogio epocha!
Bet Angelas gyvybės drūtas
Sakys,kad Jo sesuo taika
Yra gerumo mūsų būdas!
Negeras TU?..jokios naudos
TAVAI basai lyg vergas sielai!
Širdis pulsu giesmes kartos.
Sukils minties teisybės šėlas.
Ir bokštas,
Žinote,
Galva,
Krauju ir akimis penėta,
Įjungs liktarną
ir
TAVE,
Žmogaus prikeltų jog poetą.
Jonas POČEPAVIČIUS-DAVYDONIS