Lentvariečiai prisimena laisvės gynėjus

26685253_2233303563563084_5749806088732010654_o

Šį sausį sukako 27 metai nuo šaltos ir drąsių Lietuvos žmonių krauju pažymėtos 1991-ųjų sausio 13 – osios nakties. Nepriklausomos Lietuvos laisvės nepripažįstanti Sovietų Sąjunga tąnakt į Vilniaus gatves pasiuntė tankus ir vaikščioti kareivius, sužeidusius šimtus ir pražudžiusius keturioliką piliečių, gynusių svarbiausias mūsų šalies institucijas, tarp jų – Televizijos bokštą, iš kurio į visą Lietuvą sklido laisvas žodis.

Po daugelio mūsų istorijoje patirtų smūgių suprantame, kad svarbu prisiminti, išsaugoti patirtį ateičiai net – ir ypač – kai tai skaudu. Laisvės gynėjų atminimas gyvas ne tik daugelio tų dienų liudininkų, bet jau ir po šių įvykių gimusių, užaugusių ir augančių Nepriklausomybės vaikų atmintyje. Visi drauge – nuo Motiejaus Šimelionio gimnazijos moksleivių, kuriuos lydėjo direktorius Jonas Kietavičius, iki senjorų – Laisvės gynėjų atminimą pagerbė ir lentvariečiai. Saulėtą šeštadienį, nepabūgę sausio speigo, žmonės gausiai susirinko į Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje aukotas Laisvės gynėjų atminimui skirtas mišias ir po jų prie Rūpintojėlio vykusį minėjimą. Uždegę atminimo žvakeles ir tylos minute pagerbę žuvusiuosius, savo mintimis ir prisiminimais apie 1991 – ųjų sausį pasidalino Trakų rajono savivaldybės merės pavaduotoja Marija Puč, tarybos narė Teresa Solovjova, Lentvario seniūnas Vytas Rukšėnas, Trakų rajono savivaldybės kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Agata Mankeliūnienė.

26678341_2233303453563095_4792679367647947244_o

Po minėjimo pakvietėme visus į Lentvario parapijos namų salę, kur koncertą surengė žymi solistė Sigutė Trimakaitė. Ji atliko lietuvių liaudies ir šiuolaikinių lietuvių kompozitorių kūrinius, juos originaliai derindama ir kurdama improvizacijas; išgirdome ir kelis kūrinius užsienio kalbomis bei trumpą pianino etiudą. Sigutės Trimakaitės paraginti, salėje susirinkę lentvariečiai kartu su ja atsistoję sugiedojo Maironio „Lietuva brangi“.

26685649_2233401296886644_6931804894468877828_o

Galbūt dėl tokios vienybės dainoje, galbūt dėl neįprastai saulėto sausio oro tądien mūsų mieste tvyrojo ne tik liūdesys ir gedulas už žuvusius Laivės gynėjus, bet ir pakili nuotaika: juk mes pasitinkame neeilinius – šimtmečio metus nepriklausomoje Lietuvos Respublikoje. To ir siekė visi drąsūs Lietuvos žmonės, už ją pasiaukoję. Ir nors gyvenimas mūsų šalyje ne visada ir ne visiems atrodo puikus, svarbiausią dalyką mes visgi turime – laisvę kurti savo gerovę.

Lentvario kultūros rūmai dėkoja renginio rėmėjai Trakų rajono savivaldybei ir visiems, dalyvavusiems minėjime ir koncerte. Linkime Jums vertinti savo laisvę ir raginame nepraleisti kitų renginių – jau po mėnesio pakviesime visus kartu švęsti Lietuvos Respublikos šimtmečio sukaktį.

Lentvario kultūros rūmų informacija