Lietuvos gyventojai vis dažniau sako „taip“ mokymuisi visą gyvenimą

Lietuvos gyventojai drąsiau ir dažniau atveria suaugusiųjų mokymą rengiančių įstaigų duris. Prie to prisideda savivaldybėse dirbantys suaugusiųjų švietimo kuratoriai. Jų dėka suaugusiųjų mokymai rengiami atsižvelgiant į jų pačių norus, o šie – patys įvairiausi.

Padeda grįžti į darbo rinką

„Šiuo metu įgyvendiname fizinio aktyvumo skatinimo projektą: su paskaitomis atvyksta medikai, treneris iš Vilniaus veda šiaurietiško ėjimo pratybas, apie augalų gydomąsias savybes kalbės žolininkas Virgilijus Skirkevičius“, – apie jau vykstančius užsiėmimus Trakuose pasakoja Nijolė Lisevičienė, Trakų suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinacinės tarybos pirmininkė. Į šią tarybą susirinkę kultūros, švietimo įstaigų, neįgaliųjų užimtumo centro atstovai tariasi, kokių švietimo programų ir dalykų labiausiai reikia rajono gyventojams. Centro atstovė pasakoja, kad vietiniams gyventojams labai trūko anglų kalbos žinių – buvo organizuoti kursai suaugusiesiems. Po to išryškėjo finansinio raštingumo poreikis. Buvo parengtas projektas, gautas finansavimas ir žmonės galėjo gilinti šios srities žinias. Dabar išaugo susidomėjimas fiziniu aktyvumu.

Ji taip pat įžvelgia ir daugiau nepanaudotų galimybių. „Norime, kad suaugusiųjų švietimas būtų ne tik akiračio plėtimas, žmonių sutelkimas, idėjų mainų vieta, bet duotų labai apčiuopiamą naudą: keistų kasdienius įpročius, lengvintų buitį, padėtų susirasti darbą arba greitintų kilimą karjeros laiptais. Manau, turėtume glaudžiau bendradarbiauti su verslu, nes mes galime padėti žmogui, kuris bando grįžti į darbo rinką“, – teigia Suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinacinės tarybos pirmininkė.

Mokymai visoms amžiaus grupėms

Vieni aktyviausių užsiėmimų dalyvių – senjorai. „Dirbdami su senjorais iš pradžių siūlėme tik paskaitas, bet paaiškėjo, kad žmonės nori ne tik klausyti, bet ir kalbėtis, diskutuoti, bendrauti. Tad ieškome jiems tinkamesnių formatų, – pasakoja pašnekovė. – Paskaitas deriname su diskusijomis, be to, senjorams rengiame vakarones, kuriose jie susitinka, aptaria tai, kas jiems svarbu, dainuoja iki vėlumos.“ Kita auditorijos dalis – dirbantys žmonės. Jie dirba Vilniuje, o gyvena Trakuose, Lentvaryje ar aplinkiniuose miesteliuose. Namo jie grįžta vėlai, jau pavargę po darbo. Derinantis prie jų mokymai organizuojami 8 valandą vakaro arba šeštadieniais. Anot N.Lisevičienės, svarbu ir sportinė veikla – žmonės nori judėti: „Dažnai klaidingai įsivaizduojame švietimą tik kaip sėdėjimą klasėje ir lektoriaus klausymąsi. Net ir mokyklose dabar orientuojamasi į pažinimą per veikimą. Tas pat ir dėl suaugusiųjų švietimo.“ Prie suaugusiųjų švietimo rajone daug prisideda seniūnai, bibliotekos, veikia įvairios mokslo įstaigos, pavyzdžiui, Trečiojo amžiaus universitetas, kuris siūlo įvairias ekskursijas, sporto renginius, seminarus ir praktinius užsiėmimus. Šiuo metu jį lanko kelios dešimtys žmonių. „Pasirinkau Istorijos ir kultūros fakultetą – domiuosi istorija, kultūra. Man patinka pažinti Lietuvos istoriją – universitete giliname supratimą ir suvokimą apie tai, kas yra aplink mus. Vykstame į ekskursijas – buvome Gardine, Seinuose, Minske, Pakruojo dvare ir kitose Lietuvos vietose“, – pasakoja Trečiojo amžiaus universiteto lankytoja Stasė Masilionienė.

Atskiras dėmesys – tėvų švietimui

Regione atkreiptas dėmesys ir į tėvų mokymus. Tėvams bus organizuojamos paskaitos apie 2–6 metų vaikų auklėjimo ypatumus ir pagalbą kuriant teigiamą mikroklimatą šeimoje, pradinuko auklėjimą be dramų, paauglystėje iškylančias laisvės ir atsakomybės ribas bei lytinį paauglių brendimą ir tėvams kylančius iššūkius. „Suaugusiųjų švietimo poreikis tikrai yra, o mūsų rūpestis – išsiaiškinti, ko labiausiai reikia, ir suorganizuoti“, – teigia pašnekovė.

Gausus pasirinkimas

Siekdama, kad kuo daugiau suaugusiųjų turėtų galimybių mokytis, Švietimo ir mokslo ministerija neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms 2017 m. skiria 290 tūkst. eurų. Kompiuterinio raštingumo pamokos senjorams, kalbų kursai, tėvų mokymai – tai tik maža dalis suaugusiųjų švietimo užsiėmimų, kurie vyksta regionuose. Daug projektų skirta valstybinei kalbai mokytis, verslumui planuoti, sveikai gyvensenai, meniniam ir kultūriniam pažinimui.

Mokymosi programas suaugusiesiems siūlo

– Suaugusiųjų mokymo centrai, suaugusiųjų gimnazijos

– Profesinės mokyklos, universitetai ir kolegijos

– Savivaldybių švietimo centrai

– Trečiojo amžiaus universitetai

– Darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnybos

– Įvairios organizacijos

Norintiesiems mokytis internetu

  • Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklas www.liedm.lt
  • Suaugusiųjų mokymosi informacinė sistema www.smis.lt
  • Atvira informavimo, konsultavimo, orientavimo sistema AIKOS ww.aikos.smm.lt – Europos Suaugusiųjų mokymosi platforma EPALE https://ec.europa.eu/epale Parengta bendradarbiaujant su Švietimo ir mokslo ministerija.

Šaltinis – http://www.traku-zeme.lt/lietuvos-gyventojai-vis-dazniau-sako-taip-mokymuisi-visa-gyvenima/.