Sibiro jausmai ir Tėvynės ilgesys

SAM_0005

Juozas Grincevičius

Nors tu ką: Lietuvos POLITINIAMS KALINIAMS DIEVAS SKIRDAVO GELEŽINĘ SVEIKATĄ. Ir tai katalikiška tiesa. Antai Lentvario buvusio Vorkutos kalinio (20 METŲ) JUOZO GRINCEVIČIUS garbus jubiliejus.
Atmintis vietoje, kuri mums prisimena Stalino Baudžiamojo kodekso 58 straipsnį – „vrag sovetckoj vlasti“, kurios ir nebuvę. Grįžo į Lietuvos Lentvarį. Nežmonišką likimą gelbėjo Sibiro rusaitės meilė, todėl du vaikai gyvena Rusijoje ir nemoka lietuviškai.
Jonas POČEPAVIČIUS