- Klevų alėja, ISSN 2424-5429 - http://www.klevualeja.lt -

GEDULINGA FOTONOVELĖ

„Lentvario tremtinės, o ir miesto tremtinių choro „VILTIS“ giesmininkės, BRONĖS SINDARAVIČIENĖS paskutinė kelionė į tolimas Dausas.“
Kataliko atmintį vykdė Jonas Počepavičius
SAM_0003 [1] SAM_0018 [2] SAM_0025 [3] SAM_0027.2 [4] SAM_0037 [5] SAM_0040 [6] SAM_0042 [7] SAM_0048 [8] SAM_0049 [9]